Fialová jeskyně (23-052)

236 m dlouhá jeskyně, která se nalézá v lomu Na Chlumu u Srbska v Českém krasu.

Naše ZO 1-05 Geospeleos vytvořila mapovou dokumentaci této lokality.

Jeskyně je ve správě ČSS ZO 1-06 - Speleologický klub Praha