Studniční jeskyně - literatura

zobrazit: Kompletní soupis literatury
zobrazit výběr: Literatura - krasová skupina 24
 
č.   název článku (kategorie B) autor pramen rok
[B3] Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu M.Kolčava Český kras 30; str.4-44; Beroun 2004
[B48] Studniční pustila ... J.Voráček MS 2005
[B49] Studniční pustila zase aneb dvakrát POZOR M.Kolčava MS 2005
[B50] Práce ve Studniční jeskyni pokračují M.Novák MS 2006
[B51] Nové speleologické objevy ve Studniční jeskyni u Bubovic J.Zapletal, M.Zapletal, K.Žák Český kras 37; str. 55-59; Beroun 2011
[B52] Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013 M.Kolčava Český kras 39; str.13-24; Beroun 2013
č.   název článku (ostatní kategorie) autor pramen rok
[G5] Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004-2006 v Českém krasu M.Kolčava, J.Zapletal, L.Němeček Český kras 32; str.50–55; Beroun 2006
[C9] Evidence jeskyní Českého krasu K.Žák a kolektiv Český kras - detaily viz odkaz od 2003