„Krystalová“ - jeskyně nad „Vodopády“ za Srbskem

Jaroslav Petrbok

(Národní politika č. ?; Praha 1941)