Zápis

z výroční členské schůze ZO 1-05 ČSS Geospeleos, konané dne 20.1. 2001 v Srbsku v hostinci "U Berounky"

Schůzi řídil : Kadlec Jaroslav

Program
Zpráva o činnosti skupiny za rok 2000
Plán činnosti na rok 2001
Usnesení

Program

Zpráva o činnosti ZO 1-05 GEOSPELEOS za rok 2000

Plán činnosti ZO 1-05 Geospeleos na rok 2001

Usnesení výroční členské schůze ČSS 1-05 GEOSPELEOS