Zápis

Z Á P I S  z výroční členské schůze ZO 1-05 ČSS Geospeleos, konané dne 2.2. 2002 v Srbsku v hostinci "U Berounky"

Přítomno: 37 členů viz. prezenční listina

Schůzi řídil : Kadlec Jaroslav

Program

Zpráva o činnosti ZO 1-05 GEOSPELEOS za rok 2001

nedodáno

Plán činnosti ZO 1-05 Geospeleos na rok 2001

Průzkumná činnost a dokumentace

Vědecko-výzkumná činnost

Spolupráce s jinými organizacemi

Akce

Zahraniční akce

Usnesení výroční členské schůze ČSS 1-05 GEOSPELEOS ze dne 2.2. 2002

Výroční členská schůze schvaluje:

Výroční členská schůze bere na vědomí:

Výroční členská schůze ukládá:

Výroční členská schůze zvolila nový výbor ZO ve složení: