Zápis

z výroční členské schůze ZO 1-05 ČSS Geospeleos, konané dne 25.1. 2003 v Berouně v hostinci "Rudolfinum"

Přítomno 40 členů a 6 hostů viz. prezenční listina

Schůzi řídil : Kadlec Jaroslav

Program:

U S N E S E N Í výroční členské schůze ČSS 1-05 GEOSPELEOS ze dne 25.1. 2003

Výroční členská schůze schvaluje:

Výroční členská schůze bere na vědomí:

Výroční členská schůze ukládá:

Výroční členská schůze zvolila nový výbor ZO ve složení:

Zapsal Jäger - jednatel ZO

Plán činnosti ZO 1-05 Geospeleos na rok 2003

Průzkumná činnost a dokumentace

Vědecko-výzkumná činnost

Spolupráce s jinými organizacemi

Akce

Zahraniční akce

Ondřej Jäger jednatel ZO