Výzkum Macošského sifonu

Jeroným Zapletal, Geospeleos

Fotodokumentace