Inventář

Materiál

Zapůjčuje se pouze členům na akce spojené s činností klubu a to bezplatně. O jiném zapůjčení mimo klub rozhoduje výbor klubu. V případě požadavku zápůjčky kontaktujte správce – Ivo Záruba (ivos@volny.cz).

 

Knihovna

Jednotlivé tituly jsou zapůjčovány členům bezplatně. O zápůjčkách mimo klub rozhoduje správce – Ivo Záruba (ivos@volny.cz). Po dohodě je možné zaslat oskenované části.