Příspěvek k poznání geneze keříčkovitých karbonátových krystalů – jeskynních antoditů

A contribution to the knowledge of the genesis of the branching carbonate crystals – cave anthodites

Pavel Bosák

(Český kras 7; str.15—22; 9 příloh; Beroun 1982)

V PŘÍPRAVĚ...

 Abstrakt

Kalcitové antodity z jeskyně Propast ve Velkolomu Čertovy schody jsou tvořeny třemi zónami: bazální, centrálního krystalu a větvících se menších krystalů. Byly zjištěny porosty inkrustovaných plísní, které mohou, kromě jiných parametrů krystalizačního prostředí, způsobit rozvětvení antoditů

 

0. Úvod