Potápění v Chrustenicích

Speleopotápěči ZO ČSS 1-05 Geospeleos

Jan Enčev, František Záhumenský, Ondřej Dufek, Marek Haša

(e-MS – původní webová zpráva; 1999—2001)

 


 

Zatopené prostory železnorudného dolu v Chrustenicích využívají speleopotápěči naší skupiny jako ideální cvičnou lokalitu od roku 1997. Během ponorů se podařilo najít i místa, která na mapách správců dolu z CMA chyběla a ani o jejich existenci nikdo z CMA nevěděl, přestože těžba byla ukončena teprve až v roce 1965. Nejzásadnější bylo zřejmě nalezení spojovací štoly mezi oběma svážnými šachtami v 65-metrové hloubce, jež nyní umožňuje proplavat tento umělý sifon.

Za zmínku pak ještě stojí ponory k závalu ve 111 metrech.

Po dohodě z CMA byly speleopotápěči z 1-05 Geospeleos vytvořeny podmínky pro lepší přístup k vodě – odstranění suťového svahu a bahna, instalace schůdků a plošin pro strojení materiálu a potápěčů.

Potápění na Chrustenickém dole vřele doporučujeme! Skvělá voda, perfektní přístup.