Kačák Open 2001

Jakub Kerhat

ZO 1-05 Geospeleos, 24.2.2001

Fotky

 


 

Jednou za rok přijde doba, kdy zpěněné vlny jinak prázdného koryta Kačáku vyzvou nás na krutý boj. Odvážlivci vyzbrojení vodáckou výstrojí a dobrou náladou se odvážně spouštějí do peřejí a šlajsen, kde bojují s vodním živlem, který se celou zimu kumuloval v závějích a převějích a ztrpčoval jim jeskyňářskou činnost. Nyní ale přišel čas se vypořádat s tím živlem jednou pro vždy!

Posádka za posádkou nastupují na vodní pouť pod mostem v Chrustenicích a vydávají se na strastiplnou pouť po vlnách. Vodácký pánbůh je jim však příznivě nakloněn a seslal na ně tento rok více štěstí než v jiných sezónách. Zátišiny nejsou záludné a zabaláky postrádají svojí obvyklou mocnost. Mnoho borců je již ostříleno předešlými ročníky a tak přirážejí k molu u Malečkovy hospody v Srbsku téměř všechny posádky v pořádku.

Doprovodná vozidla a týmy mají letos jen velmi málo práce a i jejich přirozený nepřítel není ve formě, a tak akci dokončují všichni řidiči i vozidla bez jakékoliv újmy.

Několik posádek však i letos živel přemohl a jejich plavba skončila na dně hlubokých tůní nebo pod jezem. Těmto posádkám...

Zdař Bůh!

Jakub Kerhat

 


 

Co o nás napsali v Blesku?