Canyoning Francie 2000

Tomáš Svoboda, ZO 1-05 Geospeleos

(e-MS – původní webová zpráva; 2000)

Foto

 


 

Každý jeskyňář už o něm určitě slyšel. Také si troufám odhadnout, že většinu jeskyňářů nenechává canyoning klidnými. Nejspíš je to tím, že se jeskyně a kaňony v mnohém podobají. Při jejich zdolávání se využívá podobných technik a často se vyskytují v blízkosti jeskyní. To je důvod, proč se canyoning stává doplňkovým sportem jeskyňářů.

Mně se v létě 2000 podařilo navštívit několik kaňonů přímo ve Francii. V zemi, kde je tento sport velmi populární. Na této stránce bych Vám rád sdělil některé postřehy a tipy, které by Vám mohly začátky s canyoningem ulehčit.

 

Osobní vybavení

Helma

Měla by být lehká a měla by spolehlivě držet na hlavě. Nesprávná helma může způsobit problém při vyšších skocích (obecně se nedoporučuje skákat z více než 15 m). Zjednodušeně řečeno by vám helma při skocích do vody neměla utrhnout hlavu. Já používal helmu Petzl Ecrin Rock a dvakrát mi nepříjemně křuplo v krční páteři při 5 a 8 m vysokých skocích. Možná je to problém kostí nebo krčních svalů. Faktem ale je, že profíci používají spíše kanoistické helmy, mající více otvorů, kudy může vzduch a voda bez většího odporu proudit. Horolezecké helmy jsou méně vhodné, ale také hojně používané. Rozhodně se nenechejte zastrašit mou zkušeností. Helmy Petzl tam také používá kde kdo. Chtěl bych jenom varovat před nebezpečím vysokých skoků.

Neoprén

Teplota vody se kaňon od kaňonu mění. Teplota vody dvou sousedních kaňonů se může lišit o více než 10 °C. Teplotu ovlivňuje nadmořská výška, terén, jakým voda protéká (zaříznutost kaňonu), počasí, natočení vzhledem ke světovým stranám, a v neposlední řadě záleží i na průtoku. Měli jsme sebou celkem čtyři typy neoprénů. Polosuchý 7 mm, mokrý 7 mm short, 30 let starý 5 mm mokrý dřevoprén, a 3 mm mokrý surfařský neoprén. Nám se nejlépe osvědčil mokrý 3 mm tlustý surfařský neoprén. Jeho majitel strádal jen asi ve dvou ze šesti kaňonů, kde byla studená voda s mnoha hlubokými tůněmi a delšími plaveckými úseky. O něco méně se osvědčil 7 mm polosucháč, pro jehož nositele byly učiněným utrpením úseky s nízkým stavem vody. Také pohyb v polosucháči je namáhavější a omezenější. Rozumným kompromisem byl 7 mm tlustý short. Co vám budu vyprávět, starý dobrý dřevoprén úplně propadl, ale přesto platí „lepší než drátem do oka“. Prostě když máte víc neoprénů, vezměte si je všechny, a na místě si zjistěte, jak dlouho trvá sestup, jaká je aktuální teplota, a jsou-li v kaňonu dlouhé plavecké úseky nebo naopak dlouhé choďáky a tomu podřiďte volbu neoprénu.

Overal

Pro Francii obecně platí jednoduché pravidlo. Potkáte-li v kaňonu skupinku lidí v overalech, můžete si být jisti, že to jsou jeskyňáři. Ortodoxní „kaňonysti“ overal nenosí. Při našich příjmech a cenách neoprénů je overal nutností a v řadách jeskyňářů určitě ne problém. Počítejte ale s tím, že bez sedačky (viz. kapitola Úvazek) můžete životnost overalu podstatně zkrátit nebo si budete muset delší tobogánky odpustit.

Batoh

V podstatě lze použít upravené speleovaky. Aby voda mohla vytékat, je nutné opatřit dno a boky batohu otvory. Francouzské originály mají až 12 otvorů o průměru 1,5 cm. My jsme díry podcenili a našimi čtyřmi otvory o průměru 1 cm voda vytékala dlouho. Aby batoh nešel ke dnu, měli jsme uvnitř „vodotěsné“ vaky Black Widow (Gemma). Batoh ke dnu nešel, ale po několika hodinách v kaňonu se trochu vody do vaků dostalo. A nešlo jen o vlhkost! Ovšem je pravda, že jsme batohy používali k plavání, a házeli jsme je pod sebe z poměrně velkých výšek. Pokud jsme chtěli mít jistotu suchých věcí, museli jsme zabalit menší vak do většího (systém matrjoška). Místní používají místo vaků plastové barely. Ty jsou nejspíš lepší.

Úvazek + slaňovací osma + odsedávačka (ocas)

Je jasné, že nejlepší volbou úvazku je Petzl Canyon vybavený sedačkou sloužící ke sjíždění tobogánů. My jsme měli k dispozici dva prototypy sedačky od firmy Singing Rock. Velkou výhodou byla možnost sedačku bez problémů navléknout na mezi jeskyňáři rozšířený model sedáku Digger (kopie Fractio). Díky sedačce jsme si mohli bez obav o overal nebo neoprén vychutnat až 25 m dlouhé tobogány. Můžeme doufat, že se brzy dočkáme uvedení tohoto doplňku na náš trh.

Obecně lze shrnout, že jeskyňářské úvazky jsou pro canyoning vhodnější než horolezecké z důvodu větší odolnost proti oděru.

Boty + ponožky

Nejlepší jsou nadkotníkové pohorky. Bohatě stačí i holinky. Neoprénové ponožky jsou nutností. Rukavice jsem u nikoho neviděl, ale proč ne.

Spacák

Jde-li o vícedenní akci, vhodnější je spacák z dutých vláken.

 

Vybavení skupiny

Lana

Správné lano může být problém. Na canyoning jsou určena speciální lana s polyesterovým jádrem. Hlavní rozdíl je v tom, že polyesterová lana plavou na hladině. Tím je omezeno nebezpečí uvíznutí lana pod vodou, a zároveň znemožněno jeho utopení. Canyoning lana se u nás až na vzácné výjimky nedají koupit, a nebo se musí objednat dlouho dopředu. To se možná brzo změní. My jsme měli možnost testovat zkušební vzorek firmy Lanex Bolatice a vypadá to, že se canyoning lana dočkáme i u nás. Samozřejmě jsme testovali vhodnost i jiných typů lan (ani nás tak nezajímalo jejich chování jako fakt, že jsme je chtěli pořádně vyčistit od bláta z jeskyní). Ve srovnání dynamika versus statika dopadla lépe statika. Z mokré dynamiky jsem měl tzv. rychlý pocit. U statiky jsem ten pocit neměl. Také určitě platí „čím tlustší lano tím lepší“. Žádné z lan nemělo úpravu ever dry (kromě bolatického Canyonu), takže nemohu říci. Pokud je maximální stupeň 15 m je nutné s sebou vzít minimálně 1× 30 m + 1× 30 m jako zálohu. Pokud je max. výška stupně 60 m, je nutné vzít minimálně 3× 60 m + kratší lana na nižší stupně.

Hodinky

Vodotěsné, doporučuji minimálně „100M“.

Další nutná výbava:

 

Příprava před sestupem

Nikdy nechoďte do kaňonu, o kterém nic nevíte !!! Nevím, jak jinde na světě, ale ve Francii jsme přišli do první turistické informační kanceláře a odcházeli jsme s příručkou a seznamem místních kaňonů s jejich stručným popisem a základními parametry.

Před akcí je potřeba zjistit:

 

Technika pohybu v kaňonech

Nikdy nechoďte do kaňonu sami !! Vždy určete vedoucího akce (měl by to být nejzkušenější člen skupiny). Vedoucí skupiny jde vždy první a prozkoumává cestu. Nikdy neskákejte do předem neprozkoumané vody !!!

Skákat můžete až po průzkumu podle instrukcí vedoucího. Skáče se výhradně po nohou. Stejná pravidla platí pro zdolávání tobogánu. Vedoucí se sveze po tobogánu za přidržování lana, a tak zjistí, je-li tobogán bezpečný, a je-li v dojezdu dost vody. Všechny oficiální kaňony jsou vystrojeny nerezovými kotvícími body a mailony (tamponéry nehte klidně doma). Slaňuje se na dvojato pomocí slaňovací osmy. Po slanění posledního se lano stáhne. Pozor na fousy, vlasy, haubny neoprénů a jiné součásti výstroje. Není nic nepříjemnějšího, než viset ve vodopádu a nemoci dolů, protože se mi do osmy zapletly vlasy. Při delších plaveckých úsecích je dobré plavat na vašem vaku a odrážet se nohama od stěn. Je velmi důležité nepřeceňovat svoje síly, jakmile jednou stojíte v kaňonu, není cesta zpátky. Chtěl bych Vás varovat před frajeřinami a opičením se po místních borcích, hodně (většinou ortodoxních) „kaňonářů“ končí se zlámanými končetinami, a byli jsme v kaňonu, který měl skóre 9 mrtvých.

 

Pár tipů

Asi nejvíce se toho napsalo o kaňonech Vercoru, a proto Vercor vynechám a přejdu k oblasti, o které se mnoho nemluví. Tou oblastí je departement 6, oblast Alpes Maritimes. Jsou tu kaňony menší a je jich míň než ve Vercoru, ale přesto stojí za zmínku.

Uvedené informace o kaňonech nejsou kompletní, a proto jsou pouze orientační. Doporučuji pořídit si některého z průvodců kaňonů dané oblasti. Cena průvodců se pohybuje okolo 200 franků. Za tuto cenu dostanete vyčerpávající informace včetně map.

Přikládám příklad mapy kaňonu s legendou:

 

 

 

Poznámka k následující tabulce: Hodnocení celkového dojmu, obtížnosti atd. jsem převzal z průvodce. Větší počet hvězdiček znamená větší obtížnost. Hodnocení je od * (nejlehčí) do ***** (nejtěžší).

 

Seznam kaňonů: a) oblast Var – Tineé
Kaňon Průtok Převýšení Celkový dojem Nebezpečí
při bouřce
Příchod
ke kaňonu
Plocha povodí Délka Obtížnost vertikál Celková obtížnost Sestup kaňonem
Teplota Nejvyšší stupeň Možnost úniku Odchod k autu
1.
Gorges de Daluis
Q: 3500 l/s dn: –84 m dojem ** bouřka *** t0: 10 min
S: 320 km2 d: 5 km vert. náročnost * ∑t: 3 h
T: 12—14 °C hmax: 0 m únik *** tK: 0
2.
Vallon de Berthéou
Q: 5 l/s dn: –110 m dojem * bouřka *** t0: 10 min
S: 5 km2 d: 1 km vert. ** náročnost ** ∑t: 2,5 h
T: 16—19 °C hmax: 10 m únik *** tK: 30 min
3.
Vallon de Cramassouri
Q: 40 l/s dn: –80 m dojem ** bouřka *** t0: 15 min
S: 23 km2 d: 1 km vert. * náročnost ** ∑t: 1,5 h
T: 15—18 °C hmax: 10 m únik ** tK: 5 min
4.
Clue du Chaudan
Q: 100 l/s dn: –110 m dojem *** bouřka ** t0: 30 min
S: 8 km2 d: 0,6 km vert. *** náročnost *** ∑t: 2,5 h
T: 10—14 °C hmax: 30 m únik ** tK: 20 min
5.
Vallon de challandre
Q: 30 l/s dn: –200 m dojem ** bouřka *** t0: 1 h
S: 19 km2 d: 2 km vert. *** náročnost *** ∑t: 3,5 h
T: 9—13 °C hmax: 20 m únik ** tK: 0
6.
Clue du Raton
Q: 40 l/s dn: –500 m dojem ** bouřka ***** t0: 30 min
S: 11 km2 d: 3 km vert. *** náročnost **** ∑t: 6 h
T: 11—14 °C hmax: 20 m únik **** tK: 0
7.
Clue d´ amen
Q: 40 l/s dn: –363 m dojem ** bouřka ***** t0: 1,7 h
S: 11 km2 d: 3 km vert. **** náročnost **** ∑t: 5 h
T: 12 °C hmax: 30 m únik **** tK: 20 min
8.
Cascades de Louch
Q: 50 l/s dn: –240 m dojem *** bouřka ** t0: 45 min
S: 7 km2 d: 0,5 km vert. ***** náročnost ***** ∑t: 3 h
T: 12—16 °C hmax: 90 m únik *** tK: 5 min
Seznam kaňonů: b) Estéron – Loup – Siagne
Kaňon Průtok Převýšení Celkový dojem Nebezpečí
při bouřce
Příchod
ke kaňonu
Plocha povodí Délka Obtížnost vertikál Celková obtížnost Sestup kaňonem
Teplota Nejvyšší stupeň Možnost úniku Odchod k autu
9.
Clue de la Cerise
Q: 12000 l/s dn: –20 m dojem ** bouřka *** t0: 30 min
S: 400 km2 d: 0,8 km vert. náročnost * ∑t: 1 h
T: 17—23 °C hmax: 0 m únik ** tK: 1,25 h
10.
Gours du Ray
Q: 200 l/s dn: –76 m dojem ** bouřka ** t0: 30 min
S: 30 km2 d: 0,8 km vert. ** náročnost ** ∑t: 2 h
T: 14—16 °C hmax: 10 m únik ** tK: 30 min
11.
Siagne de la Pare
Q: 200 l/s dn: –150 m dojem ** bouřka ** t0: 45 min
S: 20 km2 d: 1,2 km vert. * náročnost ** ∑t: 3 h
T: 14—16 °C hmax: 10 m únik *** tK: 1,5 h
12.
Riou de Pierrefeu
Q: 30 l/s dn: –170 m dojem * bouřka ** t0: 30 min
S: 13 km2 d: 2 km vert. *** náročnost *** ∑t: 3 h
T: 16—23 °C hmax: 25 m únik ** tK: 30 min
13.
Clue de Majouls
Q: 400 l/s dn: –46 m dojem **** bouřka *** t0: 45 min
S: 110 km2 d: 0,8 km vert. ** náročnost *** ∑t: 2 h
T: 15—20 °C hmax: 10 m únik *** tK: 45 min
14.
Clue de Saint-Auban
Q: 220 l/s dn: –116 m dojem *** bouřka *** t0: 0
S: 50 km2 d: 1 km vert. *** náročnost *** ∑t: 3 h
T: 11—13 °C hmax: 20 m únik *** tK: 30 min
15.
Clue d´ Aiglun
Q: 500 l/s dn: –80 m dojem **** bouřka **** t0: 45 min
S: 170 km2 d: 1 km vert. ** náročnost *** ∑t: 3 h
T: 14—18 °C hmax: 10 m únik **** tK: 15 min
16.
Clue du Riolan
Q: 10 l/s dn: –180 m dojem *** bouřka **** t0: 45 min
S: 50 km2 d: 3 km vert. *** náročnost **** ∑t: 4 h
T: 15—25 °C hmax: 15 m únik **** tK: 0
Seznam kaňonů: c) Vesubie – Paillon
Kaňon Průtok Převýšení Celkový dojem Nebezpečí
při bouřce
Příchod
ke kaňonu
Plocha povodí Délka Obtížnost vertikál Celková obtížnost Sestup kaňonem
Teplota Nejvyšší stupeň Možnost úniku Odchod k autu
17.
Vallon de l´Infernet
Q: 60 l/s dn: –60 m dojem *** bouřka *** t0: 45 min
S: 20 km2 d: 0,8 km vert. * náročnost ** ∑t: 1 h
T: 12—15 °C hmax: 12 m únik ** tK: 0
18.
Ruisseau de Planfaé
Q: 50 l/s dn: –161 m dojem ** bouřka ** t0: 30 min
S: 6 km2 d: 2 km vert. ** náročnost ** ∑t: 2,5 h
T: 12—15 °C hmax: 15 m únik ** tK: 0
19.
Vallon de l´Imberguet
Q: 2 l/s dn: –193 m dojem ** bouřka ** t0: 45 min
S: 2 km2 d: 1 km vert. *** náročnost *** ∑t: 3 h
T: 15—17 °C hmax: 30 m únik *** tK: 5 min
20.
Riou de la Bolléne
Q: 20 l/s dn: –200 m dojem *** bouřka *** t0: 15 min
S: 10 km2 d: 2 km vert. *** náročnost *** ∑t: 4 h
T: 13—16 °C hmax: 20 m únik *** tK: 30 min
21.
Vallon de Bagnolar
Q: 0 l/s dn: –300 m dojem * bouřka *** t0: 1,5 h
S: 5 km2 d: 1,5 km vert. **** náročnost **** ∑t: 4 h
T: 12—15 °C hmax: 25 m únik **** tK: 30 min
22.
Vallon de la Peira
Q: 5 l/s dn: –320 m dojem ** bouřka ** t0: 1 h
S: 5 km2 d: 1 km vert. ***** náročnost **** ∑t: 3,5 h
T: 13—17 °C hmax: 55 m únik *** tK: 5 min
Seznam kaňonů: d) Roya – Bévéra
Kaňon Průtok Převýšení Celkový dojem Nebezpečí
při bouřce
Příchod
ke kaňonu
Plocha povodí Délka Obtížnost vertikál Celková obtížnost Sestup kaňonem
Teplota Nejvyšší stupeň Možnost úniku Odchod k autu
23.
Ruisseau Audin
Q: 10 l/s dn: –130 m dojem ** bouřka ** t0: 1 h
S: 4 km2 d: 1,5 km vert. * náročnost ** ∑t: 2 h
T: 16—19 °C hmax: 5 m únik * tK: 15 min
24.
Bendola Médiane
Q: 60 l/s dn: –90 m dojem *** bouřka *** t0: 2 h
S: 28 km2 d: 2,8 km vert. náročnost ** ∑t: 3 h
T: 16—17 °C hmax: 3 m únik *** tK: 1 h
25.
Vallon de Basséra
Q: 5 l/s dn: –200 m dojem ** bouřka ** t0: 1 h
S: 8 km2 d: 2 km vert. * náročnost ** ∑t: 2,5 h
T: 16—18 °C hmax: 8 m únik ** tK: 0
26.
Vallon de Guiou
Q: 20 l/s dn: –260 m dojem *** bouřka ** t0: 1,5 h
S: 15 km2 d: 3 km vert. ** náročnost *** ∑t: 4 h
T: 14—15 °C hmax: 25 m únik *** tK: 0
27.
Clue de la Maglia
Q: 160 l/s dn: –210 m dojem **** bouřka ** t0: 20 min
S: 20 km2 d: 2 km vert. *** náročnost *** ∑t: 4 h
T: 13—15 °C hmax: 15 m únik *** tK: 30 min
28.
Vallon de Morghé
Q: 5 l/s dn: –220 m dojem *** bouřka ** t0: 5 min
S: 20 km2 d: 0,5 km vert. ***** náročnost **** ∑t: 3 h
T: 13—15 °C hmax: 60 m únik *** tK: 45 min
29.
Vallon de Carleva
Q: 10 l/s dn: –570 m dojem *** bouřka *** t0: 2 h
S: 20 km2 d: 4 km vert. *** náročnost **** ∑t: 5 h
T: 15—18 °C hmax: 30 m únik ***** tK: 15 min
30.
Bendola Intégrale
Q: 60 l/s dn: –1400 m dojem *** bouřka **** t0: 30 min
S: 28 km2 d: 15 km vert. **** náročnost ***** ∑t: 2 dny
T: 16—17 °C hmax: 50 m únik ***** tK: 1 h