24-026 Arnoldka – souřadnice

Měřili: Michal Kolčava, David Kaifoš, Štěpán Křtěnský, Petr Novák, Jiří Bruthans, Zdeněk Matějka, Michal Novák, Tomáš Ebermann, Zora Rozsypalová, Jakub Kerhat, Mirek Sádovský, Eva Sádovská, Tomáš Svoboda, Daniel Javora.

Výpočet a vyrovnání: David Kaifoš programem Barbora, Michal Kolčava.

Měřeno: 9.10.1993—5.7.1994; 4.6.2016 (bod 50E). Podrobně viz „Měřický deník“ na konci tabulky.

Souřadnice WGS-84 (bod 2426/I): φ = 49,963389° N; λ = 14,166556° E.

Meridiánová konvergence (divergence, gama): γ = 8,015° (8,906g).

Aktualizace: 27.10.2022 MK.

 

V PŘESTAVBĚ !! Po dílčích opravách polygonů dojde ještě k přepočtu souřadnic bodů 1—336.

Bod Souřadnicový systém JTSK Výškový systém Bpv Lokalizace
Y X H h
2426/I 762 787,78 1 054 160,75 401,63 0,00 Horní vchod (bod zabetonován)
2426/II 762 738,89 1 054 172,18 375,21 −26,42 Dolní (objevný) vchod
2432 762 724,11 1 054 135,18 373,47 −28,16 vchod Štěpánské propástky (zasypáno)
2451 762 729,77 1 054 163,26 382,27 −19,36 vchod jeskyně Brutuson
1 762 788,21 1 054 161,23 400,96 −0,67 Horní vchod (bod zabetonován)
2 762 787,56 1 054 159,23 399,74 −1,89 Vstupní šachta
3 762 788,11 1 054 159,83 398,74 −2,88 Vstupní šachta
4 762 786,79 1 054 159,86 398,69 −2,94 Vstupní šachta
5 762 786,77 1 054 159,86 391,18 −10,45 Vstupní šachta
6 762 784,43 1 054 159,56 388,89 −12,74 Vstupní šachta
7 762 786,78 1 054 157,18 387,12 −14,51 Mezižebříková chodba
8 762 790,95 1 054 152,21 382,89 −18,74 Mezižebříková chodba
9 762 793,11 1 054 149,11 379,62 −22,01 Mezižebříková chodba
10 762 789,44 1 054 150,84 377,98 −23,64 Mezižebříková chodba, druhý žebřík
11 762 787,01 1 054 153,26 376,52 −25,10 Mezižebříková chodba, puklina proti žebříku
12 762 789,44 1 054 150,84 374,61 −27,02 Mezižebříková chodba, druhý žebřík
13 762 788,34 1 054 150,81 374,88 −26,75 puklina s pizolity pod žebříky
14 762 783,87 1 054 148,20 374,97 −26,66 puklina s pizolity pod žebříky
15 762 791,56 1 054 145,51 371,41 −30,22 Srdcová chodba, rozcestí u Tobogánu
16 762 794,08 1 054 144,19 369,94 −31,69 Srdcová chodba
17 762 797,36 1 054 140,58 368,01 −33,62 Příbův dóm
18 762 799,51 1 054 132,34 364,15 −37,48 Příbův dóm
19 762 801,58 1 054 125,08 358,75 −42,88 Příbův dóm
20 762 804,33 1 054 129,00 359,99 −41,64 Příbův dóm
21 762 808,88 1 054 127,27 357,51 −44,11 Příbův dóm, Malý dóm
22 762 813,36 1 054 125,37 354,77 −46,86 Hlavní tah, úsek Bistro – Balvaniště
23 762 818,36 1 054 121,68 351,26 −50,37 Hlavní tah, úsek Bistro – Balvaniště
24 762 821,37 1 054 120,47 350,04 −51,59 Hlavní tah, úsek Bistro – Balvaniště
25 762 825,55 1 054 113,67 345,50 −56,13 Hlavní tah, úsek Bistro – Balvaniště
26 762 827,83 1 054 111,07 342,84 −58,78 Hlavní tah, úsek Bistro – Balvaniště
27 762 828,82 1 054 107,11 341,21 −60,42 Hlavní tah, úsek Bistro – Balvaniště
28 762 833,10 1 054 102,41 337,38 −64,24 Hlavní tah, úsek Bistro – Balvaniště
29 762 834,91 1 054 099,23 332,75 −68,88 Balvaniště
30 762 838,30 1 054 097,12 329,94 −71,69 Balvaniště
31 762 842,06 1 054 094,36 327,61 −74,01 Balvaniště
32 762 842,88 1 054 093,31 326,02 −75,61 Struhadlo
33 762 845,68 1 054 091,40 324,42 −77,21 dolní rozcestí do Štěpánovy chodby
34 762 847,22 1 054 091,49 323,99 −77,64 dolní rozcestí do Štěpánovy chodby
35 762 847,10 1 054 089,02 323,14 −78,49 Táborový dómek
36 762 849,79 1 054 086,95 321,15 −80,48 Táborový dómek
37 762 852,13 1 054 084,64 319,50 −82,13 Táborový dómek
38 762 850,96 1 054 083,42 317,96 −83,67 Táborový dómek
39 762 857,46 1 054 078,80 315,81 −85,82 Hlavní tah, úsek Táborový dómek – Kleštěnice
40 762 864,23 1 054 075,74 312,69 −88,94 Hlavní tah, úsek Táborový dómek – Kleštěnice
41 762 866,02 1 054 073,62 310,98 −90,65 Kleštěnice
42 762 869,82 1 054 075,02 308,01 −93,62 Hlavní tah, pod Kleštěnicí
43 762 871,47 1 054 073,76 307,15 −94,48 plazivky nad Jezerním dómem
44 762 871,27 1 054 070,90 307,93 −93,70 Jezerní dóm
45 762 868,98 1 054 070,94 308,73 −92,90 Jezerní dóm
46 762 872,47 1 054 065,41 304,98 −96,65 Jezerní dóm
47 762 874,56 1 054 062,56 301,73 −99,90 Jezerní dóm
48 762 877,99 1 054 055,48 298,95 −102,68 Jezerní dóm, propast na jezero
49 762 878,26 1 054 050,96 294,54 −107,09 dno Hlavního tahu
50 762 881,49 1 054 048,67 293,88 −107,75 dno Hlavního tahu
50A 762 879,26 1 054 049,08 292,99 −108,63 dno Hlavního tahu, pomocný bod
50B 762 880,19 1 054 050,80 292,33 −109,29 dno Hlavního tahu, ústí propástky
50C 762 880,19 1 054 050,80 290,84 −110,78 dno Hlavního tahu, svah dna propástky
50D 762 879,26 1 054 049,08 291,69 −109,93 dno Hlavního tahu, hrdlo sondy
50E 762 880,54 1 054 049,69 292,48 −109,14 dno Hlavního tahu, vrchol tlakového čidla
51 762 885,10 1 054 045,14 297,04 −104,58 síň U Krápníku
52 762 888,71 1 054 049,98 298,28 −103,35 spojka U Krápníku – U Sněhuláka
53 762 888,01 1 054 050,28 298,20 −103,43 spojka U Krápníku – U Sněhuláka
54 762 892,06 1 054 055,57 301,61 −100,01 síň U Sněhuláka
55 762 887,07 1 054 058,80 303,77 −97,86 Netopýří dóm
56 762 885,13 1 054 063,76 304,63 −97,00 Netopýří dóm
57 762 879,43 1 054 069,08 304,77 −96,86 Netopýří dóm
58 762 876,62 1 054 069,13 304,82 −96,81 Spojka DP (David – Petr)
59 762 876,73 1 054 068,27 304,71 −96,92 Spojka DP (David – Petr)
60 762 874,65 1 054 065,60 305,50 −96,12 Spojka DP (David – Petr)
61 762 873,08 1 054 072,96 306,97 −94,65 plazivky nad Netopýřím dómem
62 762 875,32 1 054 071,75 308,03 −93,60 plazivky nad Netopýřím dómem
63 762 874,30 1 054 071,22 305,75 −95,88 komůrka nad Netopýřím dómem
64 762 871,16 1 054 064,49 301,96 −99,67 Jezerní dóm
65 762 855,62 1 054 080,99 316,62 −85,01 Hlavní tah, úsek Táborový dómek – Kleštěnice
66 762 854,92 1 054 082,33 315,84 −85,78 Hlavní tah, úsek Táborový dómek – Kleštěnice
67 762 853,63 1 054 083,48 316,99 −84,64 Táborový dómek
68 762 848,80 1 054 090,33 323,80 −77,83 dolní plazivka do Štěpánovy chodby
69 762 852,87 1 054 092,83 324,76 −76,87 Štěpánova chodba
70 762 853,16 1 054 090,48 323,20 −78,42 Štěpánova chodba
71 762 849,79 1 054 097,48 329,23 −72,39 Štěpánova chodba
72 762 846,80 1 054 102,09 332,97 −68,65 Štěpánova chodba
73 762 847,68 1 054 098,71 330,70 −70,92 Štěpánova chodba
74 762 846,26 1 054 096,57 327,79 −73,84 horní plazivka do Štěpánovy chodby
75 762 845,00 1 054 096,09 327,90 −73,72 horní plazivka do Štěpánovy chodby
76 762 842,72 1 054 096,02 329,59 −72,04 horní plazivka do Štěpánovy chodby
77 762 840,27 1 054 099,00 331,72 −69,90 Balvaniště
78 762 837,32 1 054 104,28 334,98 −66,64 odbočka z Balvaniště
79 762 829,94 1 054 109,77 340,92 −60,70 Průhledová plazivka
80 762 833,69 1 054 111,77 342,28 −59,35 Průhledová plazivka
81 762 827,48 1 054 104,86 336,43 −65,19 Bistro
82 762 827,87 1 054 102,95 335,82 −65,81 Bistro
83 762 826,01 1 054 105,19 336,82 −64,81 Bistro
84 762 824,91 1 054 107,06 338,82 −62,80 Bistro
85 762 823,11 1 054 108,80 340,87 −60,76 Bistro
86 762 822,67 1 054 110,67 341,15 −60,47 Bistro
87 762 821,12 1 054 114,52 343,58 −58,05 Bistro
88 762 819,31 1 054 116,48 345,84 −55,78 Bistro
89 762 816,17 1 054 120,31 350,00 −51,63 Bistro
90 762 811,02 1 054 126,32 354,29 −47,34 Pizolitka
91 762 807,39 1 054 126,95 356,08 −45,54 Pizolitka
92 762 808,58 1 054 133,64 361,59 −40,03 okénko v dolní části Příbova dómu
93 762 804,05 1 054 119,38 354,28 −47,35 Panoptikální tah, horní část
94 762 799,82 1 054 122,57 356,48 −45,15 Tyčkynova síň
95 762 796,10 1 054 127,85 358,16 −43,46 Tyčkynova síň
96 762 802,52 1 054 113,32 350,26 −51,36 Panoptikální tah, horní část
97 762 802,29 1 054 108,70 345,70 −55,93 Panoptikální tah, horní část
98 762 801,97 1 054 104,54 344,08 −57,55 Panoptikální tah, horní část
99 762 802,07 1 054 102,57 343,78 −57,85 Panoptikální tah, horní část
100 762 800,00 1 054 099,94 340,74 −60,89 Panoptikum
101 762 798,94 1 054 095,82 339,68 −61,95 Panoptikum
102 762 799,86 1 054 096,27 340,98 −60,64 Panoptikum
103 762 801,16 1 054 092,07 340,23 −61,39 Dračí tlama
104 762 800,45 1 054 090,33 337,93 −63,69 Dračí tlama
105 762 800,45 1 054 090,33 336,50 −65,12 Dračí tlama
106 762 798,75 1 054 093,00 335,88 −65,75 Dračí tlama
107 762 799,42 1 054 089,16 333,59 −68,04 Dračí tlama
108 762 797,74 1 054 087,72 332,81 −68,82 Dračí tlama
109 762 799,60 1 054 085,48 333,59 −68,04 odbočka od Dračí tlamy
110 762 800,68 1 054 079,32 334,96 −66,67 odbočka od Dračí tlamy
111 762 801,61 1 054 087,93 330,56 −71,07 pod Dračí tlamou
112 762 801,22 1 054 087,26 330,33 −71,29 pod Dračí tlamou
113 762 805,68 1 054 086,44 328,26 −73,36 Fialový dómek
114 762 807,95 1 054 083,89 327,82 −73,80 Fialový dómek
115 762 809,44 1 054 080,59 326,36 −75,26 nad Trychtýřem
116 762 808,07 1 054 079,98 326,19 −75,44 nad Trychtýřem
117 762 807,12 1 054 078,65 326,54 −75,08 síň U Trychtýře
118 762 806,55 1 054 075,37 327,58 −74,05 síň U Trychtýře
119 762 803,84 1 054 081,68 329,68 −71,95 síň U Trychtýře
120 762 801,04 1 054 088,27 330,25 −71,38 pod Dračí tlamou
121 762 801,47 1 054 089,06 330,75 −70,88 pod Dračí tlamou
122 762 808,94 1 054 077,86 325,25 −76,38 Trychtýř
123 762 810,07 1 054 077,92 324,84 −76,78 Trychtýř
124 762 811,62 1 054 074,16 323,60 −78,03 chodba pod Trychtýřem
125 762 813,74 1 054 071,36 322,10 −79,52 chodba pod Trychtýřem
126 762 815,98 1 054 067,59 320,74 −80,88 Vysoký dóm
127 762 819,50 1 054 065,30 319,26 −82,37 Vysoký dóm
128 762 820,89 1 054 058,06 317,32 −84,31 Vysoký dóm
129 762 821,78 1 054 055,00 316,29 −85,34 dno Panoptikálního tahu
130 762 822,96 1 054 053,60 315,23 −86,39 dno Panoptikálního tahu
131 762 817,21 1 054 069,29 319,69 −81,94 odbočka z Vysokého dómu
132 762 815,76 1 054 070,27 320,11 −81,52 odbočka z Vysokého dómu
133 762 815,73 1 054 071,23 320,74 −80,89 odbočka z Vysokého dómu
134 762 814,55 1 054 072,84 321,62 −80,00 odbočka z Vysokého dómu
135 762 805,32 1 054 129,65 358,42 −43,20 dolní jezírko v Příbově dómu
136 762 803,63 1 054 132,14 361,57 −40,06 Příbův dóm, jezírko
137 762 799,73 1 054 140,87 369,25 −32,37 Pekáčová chodba
138 762 800,44 1 054 143,02 369,23 −32,39 Pekáčová chodba
139 762 802,89 1 054 142,49 369,17 −32,46 Pekáčová chodba
140 762 805,99 1 054 141,39 369,10 −32,53 Pekáčová chodba
141 762 795,81 1 054 149,20 373,93 −27,70 Krkavčí chodba
142 762 794,58 1 054 151,75 374,69 −26,94 Krkavčí chodba
143 762 794,31 1 054 155,78 376,17 −25,46 Krkavčí chodba
144 762 790,28 1 054 146,03 370,92 −30,71 Srdcová chodba, rozcestí u Tobogánu
145 762 786,54 1 054 145,48 366,59 −35,04 Tobogán (Stoupačka)
146 762 781,05 1 054 149,92 361,80 −39,82 Tobogán (Stoupačka)
147 762 774,81 1 054 151,28 357,75 −43,88 Mlaskačka, rozcestí
148 762 772,68 1 054 154,20 359,88 −41,75 Poradní dóm, rozcestí
149 762 770,11 1 054 155,12 359,57 −42,06 Poradní dóm
150 762 773,07 1 054 159,21 359,19 −42,44 Poradní dóm
151 762 768,40 1 054 157,12 359,76 −41,87 Poradní dóm
152 762 765,79 1 054 157,65 358,34 −43,28 Studnička
153 762 768,74 1 054 162,40 362,12 −39,51 Poradní dóm, vstup do Richardovy sluje
154 762 768,74 1 054 162,40 364,73 −36,90 Richardova sluj
155 762 765,28 1 054 167,40 369,54 −32,09 Richardova sluj
156 762 766,56 1 054 151,78 359,14 −42,48 Potoční chodba
157 762 767,10 1 054 150,34 358,72 −42,91 Potoční chodba
158 762 762,90 1 054 148,56 358,82 −42,81 Potoční chodba
159 762 759,50 1 054 144,21 361,65 −39,97 Dóm Naděje
160 762 761,25 1 054 140,19 362,38 −39,24 Dóm Naděje
161 762 754,20 1 054 144,36 363,63 −38,00 Dóm Naděje
162 762 751,74 1 054 144,33 362,93 −38,70 Bludná chodba
163 762 751,31 1 054 147,31 364,34 −37,28 Bludná chodba
164 762 754,34 1 054 149,48 365,35 −36,27 Bludná chodba
165 762 756,03 1 054 152,94 366,84 −34,78 Jídelna
166 762 752,68 1 054 157,17 369,04 −32,58 Vstupní chodba
167 762 748,72 1 054 162,72 369,50 −32,13 Vstupní chodba
168 762 747,11 1 054 163,33 370,03 −31,60 Vstupní chodba
169 762 746,32 1 054 165,18 370,42 −31,21 Vstupní chodba
170 762 744,36 1 054 166,13 371,57 −30,06 Vstupní chodba
171 762 743,22 1 054 168,53 371,14 −30,48 Vstupní chodba
172 762 741,81 1 054 169,39 370,78 −30,85 Vstupní chodba
173 762 739,02 1 054 171,72 375,02 −26,61 Dolní (objevný) vchod
174 762 749,54 1 054 165,63 371,18 −30,45 U Zaroseného netopýra
175 762 751,97 1 054 164,03 371,40 −30,22 U Zaroseného netopýra
176 762 757,41 1 054 163,67 373,26 −28,37 U Zaroseného netopýra
177 762 746,96 1 054 161,36 369,56 −32,06 propástka při Vstupní chodbě
178 762 757,16 1 054 156,93 369,44 −32,19 odbočka ze Vstupní chodby
179 762 745,44 1 054 161,79 373,45 −28,18 Kalcitka
180 762 744,34 1 054 160,85 374,04 −27,58 Kalcitka
181 762 743,04 1 054 161,54 373,99 −27,64 Kalcitka
182 762 743,67 1 054 163,10 374,63 −27,00 Kalcitka
183 762 741,90 1 054 158,54 373,78 −27,84 Kalcitka
184 762 740,73 1 054 159,98 375,97 −25,66 Kalcitka
185 762 739,33 1 054 160,37 376,86 −24,77 Kalcitka
186 762 738,47 1 054 161,64 378,05 −23,58 Kalcitka
187 762 736,32 1 054 160,83 379,59 −22,04 Kalcitka
188 762 739,84 1 054 161,84 376,67 −24,95 Kalcitka
189 762 739,38 1 054 161,76 376,89 −24,73 Kalcitka
190 762 739,94 1 054 164,96 377,46 −24,16 Kalcitka
191 762 741,61 1 054 167,45 378,05 −23,58 Kalcitka, síň s výzdobou
192 762 739,29 1 054 167,50 379,60 −22,03 Kalcitka, síň s výzdobou
193 762 742,04 1 054 165,92 377,59 −24,03 Kalcitka, síň s výzdobou
194 762 751,85 1 054 152,75 366,72 −34,91 Jídelna
195 762 749,34 1 054 153,05 365,62 −36,01 plazivka v Jídelně
196 762 751,47 1 054 155,74 364,92 −36,71 plazivka v Jídelně
197 762 751,88 1 054 151,36 364,66 −36,97 Jídelna
198 762 751,32 1 054 148,75 364,48 −37,14 Bludná chodba
199 762 750,21 1 054 149,55 367,31 −34,32 Jídelna, pod Balkónem
200 762 748,87 1 054 149,80 368,59 −33,04 Jídelna, pod Balkónem
201 762 747,71 1 054 152,15 367,58 −34,05 puklina u Balkónu
202 762 748,53 1 054 145,92 368,13 −33,50 Jídelna, pod Balkónem
203 762 749,22 1 054 146,64 367,46 −34,16 propasti do Bludné chodby
204 762 750,08 1 054 145,86 364,80 −36,83 propasti do Bludné chodby
205 762 751,15 1 054 144,92 362,48 −39,14 okénko do Bludné chodby
206 762 750,54 1 054 144,88 363,38 −38,25 okénko do Bludné chodby
207 762 748,81 1 054 144,95 363,78 −37,84 zkratka Dóm Naděje – rozcestí k Balkónu
208 762 746,52 1 054 146,00 366,29 −35,34 Jídelna, pod Balkónem
209 762 745,02 1 054 141,01 366,53 −35,10 rozcestí k Balkónu
210 762 741,61 1 054 140,96 367,25 −34,38 rozcestí k Balkónu
211 762 741,75 1 054 142,81 368,17 −33,45 rozcestí k Balkónu
212 762 741,99 1 054 146,52 370,41 −31,22 Chodba Zemních pyramid
213 762 738,46 1 054 151,06 369,77 −31,86 Hřebečný dóm
214 762 741,98 1 054 152,47 370,11 −31,52 Hřebečný dóm
215 762 742,70 1 054 146,82 371,34 −30,28 spojka Hřebečný dóm – Balkón
216 762 743,78 1 054 145,46 370,71 −30,92 spojka Hřebečný dóm – Balkón
217 762 745,41 1 054 145,51 370,23 −31,40 spojka Hřebečný dóm – Balkón
218 762 739,44 1 054 154,52 368,55 −33,08 Hřebečný dóm
219 762 739,40 1 054 157,44 367,38 −34,25 Hřebečný dóm, plazivka k lomu
220 762 737,92 1 054 154,81 368,92 −32,71 Hřebečný dóm, jihovýchodní plazivky
221 762 737,23 1 054 154,03 370,66 −30,97 Hřebečný dóm, jihovýchodní plazivky
222 762 734,19 1 054 152,81 370,22 −31,41 Hřebečný dóm, jihovýchodní plazivky
223 762 746,11 1 054 144,14 370,73 −30,90 chodba na Balkón
224 762 747,99 1 054 147,55 371,68 −29,95 Balkón
225 762 751,22 1 054 148,56 369,31 −32,32 Jídelna, pod Balkónem
226 762 741,28 1 054 142,34 368,50 −33,13 rozcestí k Balkónu
227 762 738,18 1 054 145,04 370,22 −31,40 spojka Hřebečný dóm – Křížený dóm
228 762 738,44 1 054 144,03 370,23 −31,40 spojka Hřebečný dóm – Křížený dóm
229 762 734,88 1 054 147,90 371,47 −30,16 spojka Hřebečný dóm – Balvanitý dóm
230 762 735,48 1 054 148,55 369,73 −31,90 spojka Hřebečný dóm – Balvanitý dóm
231 762 735,96 1 054 151,08 369,50 −32,13 Hřebečný dóm
232 762 733,97 1 054 149,90 371,40 −30,23 spleť Hřebečný dóm – Balvanitý dóm
233 762 732,69 1 054 148,17 370,14 −31,48 spleť Hřebečný dóm – Balvanitý dóm
234 762 730,05 1 054 150,36 370,08 −31,54 spleť Hřebečný dóm – Balvanitý dóm
235 762 729,72 1 054 149,22 370,75 −30,88 spleť Hřebečný dóm – Balvanitý dóm
236 762 727,56 1 054 147,70 370,30 −31,32 puklina nad Balvanitým dómem
237 762 730,43 1 054 144,78 366,75 −34,87 Balvanitý dóm
237B 762 729,84 1 054 142,81 368,59 −33,04 Balvanitý dóm
238 762 724,40 1 054 144,02 367,12 −34,50 Balvanitý dóm
239 762 722,80 1 054 146,88 369,47 −32,16 Balvanitý dóm
240 762 729,64 1 054 142,22 369,10 −32,52 Balvanitý dóm
241 762 732,60 1 054 144,64 371,04 −30,59 škvíra u Balvanitého dómu
242 762 731,88 1 054 145,70 370,46 −31,17 škvíra u Balvanitého dómu
243 762 723,87 1 054 145,77 365,75 −35,88 Balvanitý dóm
244 762 721,31 1 054 145,45 364,38 −37,25 Balvanitý dóm
245 762 737,37 1 054 142,74 370,75 −30,88 spojka Balvanitý dóm – Balkón
246 762 736,76 1 054 142,34 369,94 −31,69 spojka Balvanitý dóm – Balkón
247 762 733,90 1 054 147,82 368,06 −33,56 spojka Hřebečný dóm – Balvanitý dóm
248 762 728,60 1 054 144,79 366,19 −35,44 Balvanitý dóm
249 762 788,22 1 054 154,39 386,01 −15,62 Mezižebříková chodba
250 762 788,12 1 054 145,78 367,95 −33,68 Tobogán (Stoupačka)
251 762 725,06 1 054 143,74 369,42 −32,20 puklina pod Balvanitým dómem
252 762 726,48 1 054 141,02 366,82 −34,80 puklina pod Balvanitým dómem
253 762 729,03 1 054 140,39 366,43 −35,20 spojka Balvanitý dóm – Křížený dóm
254 762 729,21 1 054 144,01 366,59 −35,04 Balvanitý dóm
255 762 726,82 1 054 137,00 365,46 −36,17 Křížený dóm, vstup do pukliny
256 762 744,65 1 054 163,86 374,46 −27,16 Kalcitka
257 762 733,11 1 054 136,40 365,98 −35,65 Křížený dóm, puklina k Černému esu
258 762 732,82 1 054 133,98 364,52 −37,11 u Černého esa
259 762 730,47 1 054 132,32 364,16 −37,47 u Černého esa
260 762 731,85 1 054 131,68 363,96 −37,66 u Černého esa
261 762 732,45 1 054 133,17 363,12 −38,51 u Černého esa
262 762 734,82 1 054 131,65 363,38 −38,25 chodby u Černého esa
263 762 735,35 1 054 132,38 363,18 −38,45 chodby u Černého esa
264 762 736,25 1 054 132,33 363,63 −37,99 chodby u Černého esa
265 762 740,11 1 054 132,25 363,50 −38,12 chodby u Černého esa
266 762 738,82 1 054 136,29 365,15 −36,48 Křížený dóm
267 762 738,11 1 054 133,30 364,66 −36,96 chodby u Černého esa
268 762 736,21 1 054 136,46 364,68 −36,95 Křížený dóm
269 762 738,42 1 054 139,13 366,35 −35,28 Křížený dóm
270 762 739,83 1 054 141,44 367,19 −34,43 spleť při rozcestí k Balkónu
271 762 741,69 1 054 139,43 366,89 −34,74 spleť při rozcestí k Balkónu
272 762 742,77 1 054 140,39 367,05 −34,58 rozcestí k Balkónu
273 762 742,67 1 054 138,98 365,87 −35,76 spleť při rozcestí k Balkónu
274 762 741,58 1 054 139,72 365,36 −36,26 spleť při rozcestí k Balkónu
275 762 738,91 1 054 138,24 365,00 −36,63 Křížený dóm
276 762 741,31 1 054 137,53 365,15 −36,48 spleť při rozcestí k Balkónu
277 762 743,35 1 054 138,57 365,29 −36,34 spleť při rozcestí k Balkónu
278 762 744,56 1 054 137,34 365,79 −35,84 Jedovka (Svině)
279 762 726,45 1 054 139,10 361,70 −39,93 Průvanová chodba (Sonda M & P)
280 762 725,16 1 054 141,01 360,66 −40,97 Průvanová chodba (Sonda M & P)
281 762 721,22 1 054 139,32 358,92 −42,70 Průvanová chodba (Sonda M & P)
282 762 730,49 1 054 131,02 358,72 −42,91 Černé eso
283 762 729,68 1 054 131,52 357,68 −43,95 Černé eso
284 762 729,09 1 054 130,03 357,24 −44,39 Černé eso
285 762 756,48 1 054 141,08 363,32 −38,30 Dóm Naděje
286 762 752,54 1 054 139,84 363,03 −38,59 Dóm Naděje
287 762 751,18 1 054 136,38 362,04 −39,59 Dóm Naděje
288 762 750,55 1 054 138,66 362,40 −39,23 Dóm Naděje
289 762 749,00 1 054 141,59 363,79 −37,84 zkratka Dóm Naděje – rozcestí k Balkónu
290 762 749,21 1 054 140,34 362,55 −39,08 zkratka Dóm Naděje – rozcestí k Balkónu
291 762 750,46 1 054 141,98 361,73 −39,90 zkratka Dóm Naděje – rozcestí k Balkónu
292 762 752,67 1 054 142,70 361,64 −39,98 zkratka Dóm Naděje – rozcestí k Balkónu
293 762 747,23 1 054 139,07 362,11 −39,51 zkratka Dóm Naděje – rozcestí k Balkónu
294 762 747,10 1 054 140,26 359,35 −42,28 Boška (Bosch)
295 762 748,99 1 054 144,09 363,88 −37,74 zkratka Dóm Naděje – rozcestí k Balkónu
296 762 755,12 1 054 138,35 361,94 −39,68 Dóm Naděje
297 762 755,69 1 054 139,31 361,47 −40,16 Dóm Naděje
298 762 760,18 1 054 137,40 361,02 −40,60 Salonky, vstupní chodba
299 762 755,89 1 054 135,38 360,69 −40,93 Salonky, vstupní chodba
300 762 753,82 1 054 135,49 359,87 −41,76 Salonky, U Pavouka
301 762 751,60 1 054 135,03 360,18 −41,45 Salonky, U Pavouka
302 762 752,75 1 054 133,62 359,70 −41,92 Salonky, vstupní chodba
303 762 754,44 1 054 134,54 359,88 −41,75 Salonky, U Pavouka
304 762 746,10 1 054 130,54 359,70 −41,92 Salonky, Svině
305 762 749,94 1 054 126,15 356,41 −45,22 Salonky, Svině
306 762 751,20 1 054 124,11 354,83 −46,80 Salonky, puklina k sondě
307 762 754,52 1 054 121,53 351,43 −50,20 Salonky, puklina k sondě
308 762 757,10 1 054 120,85 350,93 −50,70 Salonky, hrdlo sondy
309 762 748,05 1 054 126,82 354,57 −47,05 Salonky, Svině
310 762 743,72 1 054 125,93 354,73 −46,90 Salonky, chodba k Lahůdkám
311 762 743,59 1 054 127,19 354,36 −47,27 Salonky, chodba k Lahůdkám
312 762 740,59 1 054 125,37 355,10 −46,52 Salonky, chodba k Lahůdkám
313 762 741,21 1 054 125,23 355,06 −46,56 Salonky, chodba k Lahůdkám
314 762 738,08 1 054 124,09 355,72 −45,90 Salonky, Lahůdky, vstup
315 762 778,85 1 054 147,97 355,72 −45,90 Mlaskačka, severovýchodní větev
316 762 781,22 1 054 142,28 352,69 −48,94 Mlaskačka, severovýchodní větev
317 762 777,62 1 054 146,98 351,27 −50,36 Mlaskačka, severovýchodní větev
318 762 782,91 1 054 147,43 349,74 −51,89 Mlaskačka, severovýchodní větev
319 762 786,86 1 054 148,81 348,55 −53,07 Mlaskačka, nade dnem
320 762 790,81 1 054 142,99 344,82 −56,81 Mlaskačka, dno
321 762 786,89 1 054 142,06 346,01 −55,62 Mlaskačka, komůrka nad sondou
322 762 786,86 1 054 148,81 351,89 −49,74 Mlaskačka, jihozápadní větev
323 762 789,97 1 054 146,77 350,90 −50,73 Mlaskačka, strop nade dnem
324 762 785,40 1 054 149,28 352,28 −49,35 Mlaskačka, jihozápadní větev
325 762 782,49 1 054 152,02 354,68 −46,94 Mlaskačka, jihozápadní větev
326 762 782,73 1 054 156,90 354,25 −47,37 Mlaskačka, jihozápadní větev
327 762 779,10 1 054 154,04 355,28 −46,35 Mlaskačka, jihozápadní větev
328 762 776,47 1 054 150,34 357,55 −44,08 Tobogán, rozcestí do Mlaskačky
329 762 778,06 1 054 154,56 356,49 −45,13 Mlaskačka, jihozápadní větev
330 762 750,34 1 054 159,53 371,66 −29,96 Vstupní chodba, strop
331 762 754,16 1 054 154,65 369,31 −32,32 Jídelna, okénko
332 762 753,42 1 054 151,23 368,21 −33,42 Jídelna
333 762 743,24 1 054 165,17 373,97 −27,66 Kalcitka
334 762 744,38 1 054 166,08 373,18 −28,45 Vstupní chodba, strop
335 ? ? ? ? obíhačka nad Panoptikem
336 ? ? ? ? obíhačka nad Panoptikem
Měřický deník:
Datum Činnost
29.5.1993

Stabilizace zkušebních bodů v Mezižebříkové chodbě. Zkoušena dvě různá dvousložková epoxidová lepidla (osvědčilo se pouze červené) a nástřeláky o průměru 5 mm s dírkou v hlavičce. Vrtání bude probíhat vrtačkami na ruční pohon. Vrtali a lepili: Štěpán Křtěnský, Michal Novák. Body: 6—8.

19.6.1993

Stabilizace 12 bodů v úseku: Srdcová chodba – Příbův dóm. Použit červený epoxid, později postižený plísní. Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Petr Novák, Zdeněk Matějka, Michal Novák, Daniel Javora. Body: 10—21.

26.6.1993

Stabilizace 8 bodů v Hlavním tahu vedle Bistra. Od tohoto dne používáno dvousložkové lepidlo Hifild s plnivem na bázi ocelových pilin (trvanlivé, neplesnivějící). Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Petr Novák, Michal Novák, Jiří Bruthans. Body: 22—29.

27.6.1993

Stabilizace 8 bodů v Hlavním tahu po Táborový dómek. Rozměřeny pozice bodů až po Jezerní dóm. Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Petr Novák, Jiří Bruthans. Body: 30—37.

9.8.1993

Stabilizace 15 bodů v úseku: Táborový dómek – Jezerní dóm. Během prací v Táborovém dómku cíleně sražena vápencová deska tloušťky 15 cm a ploše cca 1 m2 visící ve stropě. Vrtali a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Petr Novák, Zdeněk Matějka, Daniel Javora. Body: 38—49; 59; 60; 64.

 

  Ukázka prvotních cedulek označujících jednotlivé body (nedochováno).

10.8.1993

Stabilizace 9 bodů v úseku: Jezero – U Sněhuláka – Netopýří dóm. Zahájeno zprůleznění Spojky DP (David – Petr) mezi Jezerním a Netopýřím dómem. Vrtali a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Petr Novák, Zdeněk Matějka, Daniel Javora. Body: 50—57; 50A.

11.8.1993

Stabilizace 18 bodů v úsecích: Spojka DP, obíhačka pod Táborovým dómkem, Štěpánova chodba. Během prací zprůlezněna Spojka DP. Vrtali a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Petr Novák, Zdeněk Matějka. Body: 58; 61—63; 65—78.

13.8.1993

Stabilizace 15 bodů v úsecích: Bistro, Průhledová, Pizolitka, nad Malým dómem. Osazeny visačky na dosud stabilizované body. Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Petr Novák, Zdeněk Matějka, Daniel Javora. Body: 79—92; 135.

14.8.1993

Stabilizace 11 bodů v úsecích: Příbův dóm – Panoptikum, Pekáčová chodba. Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Petr Novák, Zdeněk Matějka, Daniel Javora. Body: 93—100; 136—138.

17.8.1993

Stabilizace 26 bodů v úsecích: Panoptikum – Trychtýř, Pekáčová a Krkavčí chodba. Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Petr Novák, Zdeněk Matějka, Tomáš Ebermann. Body: 101—121; 139—143.

19.8.1993

Stabilizace 21 bodů v úsecích: Trychtýř – Vysoký dóm, vstupní prostory, Tobogán. Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Petr Novák, Zdeněk Matějka, Tomáš Ebermann. Body: 1—5; 9; 122—130; 144—147; 249; 250.

21.8.1993

Stabilizace 18 bodů v úsecích: odbočka nad Vysokým dómem, Tobogán – Dóm Naděje. Převrtán bod 102. Dále dolepeno 24 bodů v úseku: Příbův dóm – Horní vchod. Vrtali a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Tomáš Ebermann, Zora Rozsypalová. Body: 131—134; 148—161.

22.8.1993

Stabilizace 7 bodů v úseku: Dóm Naděje – Jídelna. Oprava bodů v Poradním dómu. Zalepení bodů v úseku: Tobogán – Dóm Naděje. Vrtali a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Tomáš Ebermann. Body: 162—166; 285; 286.

24.8.1993

Stabilizace 16 bodů v úseku: Jídelna – Spodní vchod. Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Jiří Bruthans. Dále naměřeno 9 bodů v Kalcitce. Bod 173 zatím nezalepen. Body: 167—181; 183.

27.8.1993

Stabilizace 20 bodů v úseku: Jídelna – Hřebečný dóm a bod 182 pod Kalcitkou. Vrtali a lepili: Michal Kolčava. Body: 182; 194—212.

28.8.1993

Stabilizace 10 bodů v oblasti Kalcitky. Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Zdeněk Matějka. Body: 184—193.

30.8.1993

Vrtání 12 bodů v oblasti Hřebečného dómu a Balkónu. Vrtali: Michal Kolčava, Jiří Bruthans. Body: 213—224.

4.9.1993

Vrtání 12 bodů v trojúhelníku: Hřebečný dóm – Balvanitý dóm – Jídelna. Vrtali: Michal Kolčava, Petr Novák, Zdeněk Matějka, Jiří Bruthans, Monika Haščynová. Body: 226—237.

5.9.1993

Stabilizace 12 bodů v úseku: Hřebečný dóm – Balvanitý dóm. Dolepeny zároveň body z předchozích dvou akcí. Vrtali a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Petr Novák. Body: 225; 238—248.

7.9.1993

Stabilizace bodů u vchodů do jeskyní v lomu Čeřinka. Zalepen bod 173. Vrtali a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Zdeněk Matějka, Kačena. Body: 2420; 2426/I; 2426/II; 2430; 2431; 2432; 2451; 2452; 2452/II.

11.9.1993

Vrtání 9 bodů v úseku: Balvanitý dóm – Černé eso. Vrtali: Michal Kolčava, Petr Novák. Body: 251—255; 257—260. Započato povrchové měření – přivedení souřadnic JTSK/Bpv k jeskyním v lomu Čeřinka (Daniel Javora, Tomáš Ebermann a kolektiv).

19.9.1993

Dokončení povrchového měření – přivedení souřadnic JTSK/Bpv k jeskyním v lomu Čeřinka. Použit vetknutý oboustranně orientovaný polygonový pořad vedený od trigonometrického bodu 14 „Na Ladech“ na letišti Bubovice k lomařskému bodu 309 v lomu na Čeřince (orientace: 9 „Liština“ na Branžovech a 306 v lomu). Měřeno totální stanicí. Měřili: Daniel Javora, Tomáš Ebermann, Michal Kolčava a kolektiv.

9.10.1993

Měření v úseku: Horní vchod – Příbův dóm – rozcestí pod Bistrem. Měřili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Zdeněk Matějka. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace: δ = +1,17°.

13.11.1993

Měření v oblastech: Bistro a odbočky Příbova dómu (včetně délek), Pekáčová a Krkavčí chodba (pouze úhly). Délky měřeny navíc v úseku Balvaniště – Štěpánova chodba a Příbův dóm – Panoptikum. Měřili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Jiří Bruthans, Michal Novák, Petr Novák. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +1,17°.

14.11.1993

Měření úhlů bez délek v úseku: Tobogán – Poradní dóm – Dóm Naděje – Jídelna – Spodní vchod; doplněk v Mezižebříkové chodbě (bod 249). Měřili: David Kaifoš, Štěpán Křtěnský, Jiří Bruthans. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace: δ = +1,17°.

20.11.1993

Měření úhlů bez délek v úseku: Balvaniště – Štěpánova chodba. Kompletní měření poté v úsecích: Struhadlo – Balvaniště, Táborový dómek a okolí, Táborový dómek – Jezerní dóm – Jezero, U Krápníku – U Sněhuláka – Netopýří dóm. Měřili: David Kaifoš, Štěpán Křtěnský, Tomáš Ebermann, Petr Novák, Jiří Bruthans, Michal Kolčava, Zdeněk Matějka. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace: δ = +1,18°.

21.11.1993

Nová a opravná měření v úsecích: Spojka DP – Jezerní dóm, Pizolitka, Příbův dóm – Bistro. Měřili: David Kaifoš, Štěpán Křtěnský. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +1,18°.

27.11.1993

Měření délek pásmem v Pekáčové a Krkavčí chodbě a v úseku: Horní vchod – Vysoký dóm. Dále dolepeny body za Kříženým dómem z předchozí vrtací akce. Měřili: Zdeněk Matějka, Petr Novák. Lepili: Michal Kolčava, Michal Novák.

4.12.1993

Stabilizace 19 bodů v úseku: Černé eso – Křížený dóm – Jedovka. Několik bodů také naměřeno a vrtáno v okolí Dómu Naděje a v Černém esu. Vrtali a lepili: Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Petr Novák. Body: 261—279.

5.12.1993

Měření úhlů bez délek v Kalcitce, U Zaroseného netopýra a dalších odbočkách ze Vstupní chodby. Opravné měření strany 148—156. Stabilizace bodů v Černém esu. Měřili a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Body: 282—284. Magnetická deklinace δ = +1,18°.

11.12.1993

Stabilizace 45 bodů v úsecích: Průvanová chodba, Bosch – Dóm Naděje – Salonky, Mlaskačka. Použito třech ručních vrtaček a jedné akumulátorové. Vrtali a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Zdeněk Matějka, Michal Novák. Body: 280; 281; 287—329.

18.12.1993

Měření úhlů bez délek v úsecích: Jídelna – Křížený dóm – Průvanová chodba, Jídelna – chodba ke kabelu, Mlaskačka, Richardova sluj, Dóm Naděje a okolí, Jídelna a okolí, Jídelna – Balkón – Hřebečný dóm, Salonky. Mimoto instalovány žebříky v Mlaskačce. Měřili: David Kaifoš, Štěpán Křtěnský, Michal Kolčava, Petr Novák. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +1,18°.

28.12.1993

Měření délek v Kalcitce, odbočkách ze Vstupní chodby a velké části Bludiště. Dále měřeny kompletní údaje v úsecích: Hřebečný dóm – Křížený dóm, Bludná chodba a okolí, Hřebečný dóm – Balvanitý dóm, Křížený dóm – okolí Černého esa – Černé eso, detaily pod Balkónem, za Kříženým dómem, škvíra u Balvanitého dómu, stropy Vstupní chodby. Stabilizace 6 bodů ve stropních partiích Vstupní chodby. Měřili, vrtali a lepili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Jakub Kerhat, Michal Novák, Zora Rozsypalová. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Body: 256; 330—334. Magnetická deklinace δ = +1,18°.

29.12.1993

Dokončení měření z předchozího dne. Měřili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Jakub Kerhat. V Salonkách mimoto přikotveno lano na dvě skoby a odstraněny dva bloky u vstupu z Dómu Naděje. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo.

8.1.1994

Měření v úseku: Trychtýř – Panoptikum – Příbův dóm. Měřili: Štěpán Křtěnský, Michal Novák. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +1,19°.

9.1.1994

Měření v úsecích: Bahnitý průkop do Panoptika, Trychtýř – Vysoký dóm. Měřili: Tomáš Ebermann, Štěpán Křtěnský, Jiří Bruthans, Petr Novák. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +1,19°.

15.1.1994

Měření v úsecích: Vstupní chodba – Kalcitka (druhá cesta přes nové body ve stropech), Srdcová chodba – pukliny s pizolity. Měřili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Petr Novák. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +1,19°.

7.2.1994

Vrtání 2 bodů v obíhačce nad Panoptikem. Dále rekognoskace části zvané Lahůdky – od polygonizace zde bylo prozatím upuštěno. Vrtali: Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Petr Novák, Michal Novák. Body: 335; 336.

26.3.1994

Měření v rámci kontroly volných otevřených polygonů v úsecích: Jezerní dóm, Hlavní tah nad Kleštěnicí, Táborový dómek, Hlavní tah nad Balvaništěm, Malý dóm – Příbův dóm – Srdcová chodba. Měřili: David Kaifoš, Michal Kolčava, Petr Novák. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +1,21°.

10.4.1994

Měření v rámci kontroly volných otevřených polygonů v úsecích: Příbův dóm – pod Tyčkynovou síní, nad Panoptikem – Panoptikum – Dračí tlama, Trychtýř – Vysoký dóm. Měřili: Michal Kolčava, Petr Novák, Mirek Sádovský. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +1,21°.

5.7.1994

Opravná a doplňková měření v úsecích: okolí Balvanitého dómu (235—234—233—247—230—233; 247—234; 237—254—253—252—251—237), příčka Křížený dóm – u Černého esa (262—263—268), okolí Bludné chodby – okolí pukliny Bosch (291—290—293—295—289—290), Jídelna (165—332), Poradní dóm – Richardova sluj (155—154; 153—149; 150—151), Panoptikální tah (96—335—336—98; 99—100—101; 103—104; 130—129—128; 124—123—122—117), Srdcová chodba (12—15). Zalepeny body 335 a 336. Měřili: Michal Kolčava, Štěpán Křtěnský, Tomáš Svoboda, Eva Sádovská. Pomůcky: stupňový závěsný kompas a sklonoměr „ČSS“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +1,23°. Data z této akce ztracena!!

30.4.2005

Připojení početně zachovaného polygonového pořadu od Večerní jeskyně k polygonové síti Arnoldky zaměřením strany 2426/II (nástřelák) – V1 (šroub). Oba stabilizované body jsou v Dolním vchodu Arnoldky. Takto získány souřadnice JTSK/Bpv pro odtěženou Večerní jeskyni. Měřili: Michal Kolčava, Lukáš Němeček. Pomůcky: grádový závěsný kompas a sklonoměr „Geospeleos“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +2,52g.

9.8.2008

Povrchové měření – kontrola připojení Štěpánské propástky z důvodu chystaného radiotestu. Měřeno mezi body 2426/II a 2432 přes 6 záměr. Měřili: Michal Kolčava, Lukáš Němeček, Robert Švajda. Pomůcky: grádový závěsný kompas a sklonoměr „Geospeleos“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +2,93g.

4.12.2014

Opravy dílčích chyb v zápisníku naměřených hodnot programu Barbora. Provedl: Michal Kolčava.

4.6.2016

Zaměření tlakového čidla na dně Hlavního tahu. Vrchní konec čidla označen jako bod 50E. Výška čidla je 36 cm. Měřil: Michal Kolčava. Pomůcky: grádový závěsný kompas a sklonoměr „Geospeleos“, pásmo. Magnetická deklinace δ = +4,06g.