24-020 Čeřinka (Palachova propast) - sestavená mapa 2001

Tato mapa vznikla pro potřebu webu vybarvením původních map z různých zdrojů. V této ucelené podobě publikována v roce 2020. V případě řezu jsou lomové etáže a planina nad jeskyní, stejně jako Jezerní prostory, Zkracovačka a Větrná chodba doplněny podle dodatečných měření a schémat Michalem Kolčavou. Sklon vrstev vápenců je v této kresbě zobrazen chybně. Vrstvy ve skutečnosti korespondují se sklonem Větrné chodby, viz Řez 2013.