Čeřinka - sestavená mapa 2001

Tato mapa vznikla pro potřebu webu obarvením původních map z různých zdrojů. V této ucelené podobě publikována v roce 2020. Povrch řezu a lomové etáže stejně jako Jezerní prostory, Zkracovačka a Větrná chodba byly doplněny podle pozdějších měření a schémat Michalem Kolčavou. Sklon vrstev vápenců je v této kresbě zobrazen špatně. Vrstvy ve skutečnosti korespondují se sklonem Větrné chodby, viz Řez 2013.