Speleological locations in the Bohemian Karst


Bohemian Karst – the area between Zdice town and Prague's district Podolí, which is largely built by karstic rocks – limestones. In 1943—46, geologist Vladimír Homola began to systematically register caves and divided the area of the Bohemian Karst into 22 karst groups with numbers 10—31. From the first few dozens of registered caves, the following generations of speleologists have expanded the list to several hundreds, in particular through detailed surveys of the area and discoveries inside and outside quarries. In 2020, a total of 706 caves were registered in the Bohemian Karst.

Základní organizace 1-05 Geospeleos České speleologické společnosti na tomto místě představuje lokality severozápadní části Českého krasu: jeskyně v okolí Bubovic, Svatého Jana pod Skalou, Hostimi, Trněného Újezdu a Mořiny (tj. krasové skupiny 21, 22, 24 a 27). Samostatnou kapitolu pak tvoří Podtraťová jeskyně a okrajově některé další lokality. Jedná se ze speleologického pohledu o zatím nejucelenější soubor informací tohoto sektoru Českého krasu.

Soubor je doplněn o některé další lokality v Čechách, v oblastech mimo Český kras, kterými se členové ZO 1-05 Geospeleos v minulosti rovněž značnou měrou zabývali.

V souboru je popsáno 243 jeskyní, k nalezení více než 500 map a přes 150 článků.