Evidence jeskyní Českého krasu

Karel Žák a kolektiv

Základní informace o důležitém díle a jeho pravidelných dvouletých doplňcích;
publikováno ve sbornících Český kras (Beroun, Muzeum Českého krasu).

 

 

Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1.říjnu 2003

Karel Žák, Michal Kolčava, Ondřej Jäger, Roman Živor

Český kras 29 (2003); str.5-20; Beroun

Základní práce shrnující a sjednocující dosavadní evidenční díla, řešící problémy v evidenci a předkládající současný stav formou tabulkového seznamu všech evidovaných 647 jeskyní Českého krasu v souladu s databází JESO. Doplněno seznamem základní literatury.

 

Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1.říjnu 2005

Karel Žák, Michal Kolčava, Ondřej Jäger, Roman Živor

Český kras 31 (2005); str.19-21; Beroun

První doplněk, který jednak opravuje omyly a nejasnosti předchozí verze a dále přináší novinky u již evidovaných jeskyní (prolongační postupy, nálezy synonym či dvě propojení dosud samostatných lokalit). Dále stručně popisuje 18 nově evidovaných objektů (nyní je v evidenci celkem 663 jeskyní). Doplněno seznamem nové či nově objevené literatury podstatné z hlediska registru jeskyní a novinek na jednotlivých lokalitách.

Z území skupin 21, 22, 24 a 27 se doplněk dotýká jeskyní: 21-001 Nad Kačákem, 21-054 Arnika, 21-069 Čtyřvchodová, 24-101 Studniční a 24-122 Dubová; nově evidované jsou v těchto skupinách: 21-076 Macháčkova a 24-126 Nad Královou studní.

 

Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007

Karel Žák, Michal Kolčava, Ondřej Jäger, Roman Živor

Český kras 33 (2007); str.28-30; Beroun

Druhý doplněk, který opět opravuje a zpřesňuje údaje a přináší novinky u již evidovaných jeskyní (prolongace, synonyma, zániky atd.). Dále stručně popisuje 7 nově evidovaných objektů (nyní je v evidenci celkem 676 jeskyní). Doplněno seznamem nové či nově objevené literatury podstatné z hlediska registru jeskyní a novinek na jednotlivých lokalitách.

Z území skupin 21, 22, 24 a 27 se doplněk dotýká jeskyní: 21-008 Pod Křížem, 21-054 Arnika, 24-052 Jívová, 24-101 Studniční, 24-124 Mezerník, 27-013 Izroska, 27-014 Čtrnácti pomocníků a 27-017 Cílkova propástka.

 

Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2007 až 1.10.2009

Karel Žák, Michal Kolčava, Roman Živor

Český kras 35 (2009); str.50-54; Beroun

Třetí doplněk, který opět opravuje a zpřesňuje údaje a přináší novinky u již evidovaných jeskyní (především prolongace na lokalitách, budování uzávěrů, zánik některých lokalit). Dále stručně popisuje 7 nově evidovaných objektů (nyní je v evidenci celkem 683 jeskyní). Doplněno tabulkou pořadí jeskyní a seznamem nové či nově objevené literatury podstatné z hlediska registru jeskyní a novinek na jednotlivých lokalitách.

Z území skupin 21, 22, 24 a 27 se doplněk dotýká jeskyní: 21-054 Arnika, 22-002 Uhelný sklep, 22-003 Ovocný sklep, 24-101 Studniční a 24-124 Mezerník.

 

Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.října 2009 až 30.září 2011

Karel Žák, Roman Živor

Český kras 37 (2011); str.60-64; Beroun

Čtvrtý doplněk, který opět opravuje a zpřesňuje údaje a přináší novinky u již evidovaných jeskyní (především prolongace na lokalitách či zánik jiných lokalit). Dále stručně popisuje 3 nově evidované objekty (nyní je v evidenci celkem 686 jeskyní). Doplněno tabulkami pořadí jeskyní dle délek a hloubek, a také seznamem nové či nově objevené literatury podstatné z hlediska registru jeskyní a novinek na jednotlivých lokalitách.

Z území skupin 21, 22, 24 a 27 se doplněk dotýká jeskyní: 21-001 Nad Kačákem, 21-008 Pod Křížem, 21-054 Arnika a 24-101 Studniční; nově evidovanou je v těchto skupinách: 27-018 Botanická.

 

Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.října 2011 až 30.září 2013

Karel Žák, Michal Kolčava, Jiří Bruthans, Roman Živor

Český kras 39 (2013); str.63-67; Beroun

Pátý doplněk, který opět opravuje a zpřesňuje údaje a přináší novinky u již evidovaných jeskyní (prolongace, zániky, uzávěry, propojení dvou dosud samostatných jeskyní). Doplněk se věnuje srážkově mimořádnému konci jara 2013. Dále stručně popisuje 3 nově evidované objekty (nyní je v evidenci celkem 689 jeskyní). Doplněno seznamem nové či nově objevené literatury podstatné z hlediska registru jeskyní a novinek na jednotlivých lokalitách.

Z území skupin 21, 22, 24 a 27 se doplněk dotýká jeskyní: 21-001 Nad Kačákem, 21-034 Kozákova díra, 21-054 Arnika, 24-030 Gabriela, 24-032 Štěpánská propástka, 24-053 Kosův ponor, 24-082 Zdeňka, 24-101 Studniční; nově evidované jsou v těchto skupinách: 24-127 Karlova dutina a 24-128 Zdeňkův komínek.

 

Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.října 2013 až 30.září 2015

Karel Žák, Michal Kolčava, Ivan Horáček, Roman Živor

Český kras 41 (2015); str.53-57; Beroun

Šestý doplněk, který zpřesňuje údaje a přináší novinky u již evidovaných jeskyní (prolongace, zániky, uzávěry). Doplněk se dále věnuje výzkumu fosilních a subfosilních obratlovců, zpracování starších archeologických nálezů z jeskyní, výzkumu minerálních výplní jeskyní a morfologickým změnám v nečinných lomech Českého krasu. Dále stručně popisuje 2 nově evidované objekty (nyní je v evidenci celkem 691 jeskyní). Doplněno seznamem nové či nově objevené literatury podstatné z hlediska registru jeskyní a novinek na jednotlivých lokalitách.

Z území skupin 21, 22, 24 a 27 se doplněk dotýká jeskyní: 21-001 Nad Kačákem, 21-054 Arnika, 24-020 Čeřinka, 24-026 Arnoldka, 24-030 Gabriela, 24-054 Zlá krev, 24-101 Studniční; nově evidovaným je v těchto skupinách: 21-077 Vývěr nad klášterem.

 

Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.října 2015 až 30.září 2017

Karel Žák, Michal Kolčava, Roman Živor

Český kras 43 (2017); str.43-60; Beroun

Sedmý doplněk, který zpřesňuje údaje a přináší novinky u již evidovaných jeskyní (prolongace, uzávěry, objevy apod.). Doplněk se dále věnuje výzkumu fosilních a subfosilních obratlovců, zpracování starších archeologických nálezů z jeskyní, sedimentologickému, mineralogickému a geochemickému výzkumu krasu a morfologickým změnám v nečinných lomech a volném terénu Českého krasu. Dále stručně popisuje 4 nově evidované objekty (nyní je v evidenci celkem 695 jeskyní). Doplněno seznamem nové či nově objevené literatury podstatné z hlediska registru jeskyní a novinek na jednotlivých lokalitách. Tento dodatek navíc předkládá kompletní tabulkový seznam (11 stran) všech dosud evidovaných jeskyní Českého krasu v souladu s databází JESO.

Z území skupin 21, 22, 24 a 27 se doplněk dotýká jeskyní: 21-001 Nad Kačákem, 21-037 Koprolitová, 21-077 Vývěr nad klášterem, 24-020 Čeřinka (Palachova propast), 24-101 Studniční.

 

Databáze jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období od 1.října 2017 do 30.září 2019

Karel Žák, Michal Kolčava, Roman Živor, Michal Hejna

Český kras 45 (2019); str.60-66; Beroun

Osmý doplněk, který zpřesňuje a opravuje údaje a přináší novinky u již evidovaných jeskyní (prolongace, zániky, uzávěry, objevy apod.). Doplněk se dále věnuje výzkumu fosilních a subfosilních obratlovců a měkkýšů, zpracování starších archeologických nálezů z jeskyní, sedimentologickému, mineralogickému a geochemickému výzkumu krasu a morfologickým změnám v nečinných lomech a volném terénu. Dále stručně popisuje 10 nově evidovaných objektů (nyní je v evidenci celkem 706 jeskyní). Doplněno seznamem nové či nově objevené literatury podstatné z hlediska registru jeskyní a novinek na jednotlivých lokalitách.

Z území skupin 21, 22, 24 a 27 se doplněk dotýká jeskyní: 21-001 Nad Kačákem, 21-054 Arnika, 21-069 Čtyřvchodová, 21-073 V Lomu Alkazar, 21-077 Vývěr nad klášterem, 24-020 Čeřinka (Palachova propast), 24-101 Studniční; nově evidovanou je v těchto skupinách: 24-129 Nad Břesnicí.