Kompletní soupis literatury

Zobrazit pouze výběr: Literatura - krasová skupina 21
          Zobrazit pouze výběr: Literatura - Aragonitky
          Zobrazit pouze výběr: Literatura - Arnika
          Zobrazit pouze výběr: Literatura - Svatojanská skála
Zobrazit pouze výběr: Literatura - krasová skupina 22
Zobrazit pouze výběr: Literatura - krasová skupina 24
          Zobrazit pouze výběr: Literatura - Arnoldka
          Zobrazit pouze výběr: Literatura - Čeřinka (Palachova propast)
          Zobrazit pouze výběr: Literatura - Studniční jeskyně
Zobrazit pouze výběr: Literatura - krasová skupina 27
Zobrazit pouze výběr: Literatura - Podtraťová jeskyně
Kategorie A - Absolutnější krasová témata - všeobecná literatura vztahující se nejen k Českému krasu:
Kód   Název článku Autor Pramen Rok
[A1] Aragonit v československých jeskyních F.Králík, F.Skřivánek Československý kras 15 (1963); str.11-35; Praha 1964
[A2] Původ aragonitu v jeskyních - studie stabilních izotopů V.Cílek, V.Šmejkal Československý kras 37; str.7-13; Praha 1986
[A3] Dekorační využití travertinu ze Sv.Jana pod Skalou V.Cílek Český kras 16; str.20-21; Beroun 1990
[A4]
/22/
Jeskyně a propasti v Československu; heslo Jeskyně Skalní kostel B.Kučera, J.Hromas, F.Skřivánek kniha Academia; str.26; Praha 1981
[A4]
/24/
Jeskyně a propasti v Československu; hesla Arnoldka, Propast Na Čeřince B.Kučera, J.Hromas, F.Skřivánek kniha Academia; str.26,27,177,179,181; Praha 1981
Kategorie C - Českokrasová všeobecná literatura (vztah především k Českému krasu)
nebo konkrétní lokality Českého krasu mimo krasové skupiny 21, 22, 24 a 27:
Kód   Název článku Autor Pramen Rok
[C1]
/21/
Skupina jeskyň v údolí nad Kačákem (Českým krasem; Krasový průvodce z let 1933-34) J.Petrbok Speleo 9; str.30-34; Praha 1992
[C1]
/24/
Jeskyně nad Srbským neboli Boubovským potůčkem (Českým krasem; Krasový průvodce z let 1933-34) J.Petrbok Speleo 9; str.24–26; Praha 1992
[C2] Petrbokovy rukopisy V.Cílek Speleo 9; str.45-49; Praha 1992
[C3]   Krasové zjevy v Barrandienu V.Homola MS; nepublikovaná disertační práce; Geol.ústav PřFUK; Praha 1947
[C4]
/21/
Homolovy výzkumy v Českém krasu; kapitola č.11 Stydlé vody V.Cílek, V.Homola Český kras 21; str.63; Beroun 1995
[C4]
/22/
Homolovy výzkumy v Českém krasu; kapitola č.10 Travertiny ve Sv. Janu pod Skalou V.Cílek, V.Homola Český kras 21; str.63; Beroun 1995
[C5] Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu J.Bruthans, O.Zeman Český kras 26; str.41–49; Beroun 2000
[C6] Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice J.Bruthans, O.Zeman Český kras 27; str.21–29; Beroun 2001
[C7]
/21/
Krasové prameny Českého krasu;
(prameny 1, 2, 7-15)
R.Kadlecová, K.Žák Český kras 24; str.19-21; Beroun 1998
[C7]
/22/
Krasové prameny Českého krasu;
(prameny 10)
R.Kadlecová, K.Žák Český kras 24; str.21; Beroun 1998
[C7]
/24/
Krasové prameny Českého krasu;
(prameny 16-19, 22-26)
R.Kadlecová, K.Žák Český kras 24; str.22-23; Beroun 1998
[C7]
/27/
Krasové prameny Českého krasu;
(prameny 3-6, 30-41)
R.Kadlecová, K.Žák Český kras 24; str.20,24,25; Beroun 1998
[C7]
/P/
Krasové prameny Českého krasu;
(prameny 93)
R.Kadlecová, K.Žák Český kras 24; str.31; Beroun 1998
[C8]
/21/
Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy;
(hesla Na průchodě a Nad Kačákem)
V.Matoušek, P.Jenč, V.Peša encyklopedie, Libri; str.122-130; Praha 2005
[C8]
/22/
Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy;
(heslo Skalní kostel)
V.Matoušek, P.Jenč, V.Peša encyklopedie, Libri; str.137-139; Praha 2005
[C9] Evidence jeskyní Českého krasu K.Žák a kolektiv Český kras - detaily viz odkaz od 2003
[C10] Některé výsledky sledování biologie podzemních vod v oblasti Barrandienu mezi Svatým Janem pod Skalou a Srbskem V.Vaněk Český kras 5; str.19-24; Beroun 1980
[C11] Propady v Českém krasu V.Cílek Speleo 7; str.47-48; Praha 1992
[C12] Kdo byl Lothar Zotz? (Kapitola z dějin výzkumu Českého krasu) K.Sklenář Speleo 6; str.15-20; Praha 1991
[C13] Die Höhlen des mittelböhmischen Kalksteinplateaus
(Jeskyně středočeského vápencového plata)
A.Hoenig Mitteilungen für Höhlenkunde 1 (ročník 2); str.1-6; Graz 1909
[C14] Beiträge zur Höhlenkunde Böhmens
(Příspěvek k české speleologii)
A.Hoenig Mitteilungen für Höhlenkunde 3 (ročník 2); str.12-15; Graz 1909
[C15] Barrandova jeskyně M.Sluka, O.Jäger, J.Zapletal Český kras 7; str.42-49; Beroun 1982
[C16] Jeskyně skupiny 23 v Českém krasu;
(pozn.: uvedena pouze Barrandova jeskyně)
B.Kučera Československý kras 36; str.29-61; Praha 1985
[C17] Nová jeskyně s aragonitovou výzdobou v Československu F.Králík Československý kras 13; str.23-30; Praha 1962
[C18] Fialová jeskyně znovu objevena P.Votrubec, J.Kerhat Speleo 11; str.27,29,30; Praha 1993
[C19] Fialová jeskyně na Chlumu M.Kolčava Český kras 31; str.22-24; Beroun 2005
[C20] Pátrání po Krápníkových M.Kolčava MS 2005
[C21] Hydrogeologické poměry Českého krasu severně od řeky Berounky J.Bruthans MS; diplomová práce; 1–100; PřFUK; Praha 1999
[C22] Trocha historie - Šestá sluj na Chlumu J.Schwarzer MS 2003
Kategorie G - Literatura vztahující se ke krasovým skupinám 21, 22, 24 a 27 (Český kras), zabývající se ale více lokalitami najednou a to ve více než jedné z těchto krasových skupin
- většinou zprávy o činnosti speleoskupiny Geospeleos:
Kód   Název článku Autor Pramen Rok
[G1] Zpráva o činnosti ZO 1-05 Geospeleos za rok 1994 M.Kolčava Český kras 21; str.44-56; Beroun 1995
[G2] Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu M.Kolčava Český kras 24; str.88-91; Beroun 1998
[G3] Zpráva z kraje bubovického M.Kolčava Speleofórum 2003 (22); str.20-21; Praha 2003
[G4] Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998-2003 v Českém krasu J.Zapletal, M.Kolčava, H.Vysoká Český kras 29; str.46-47; Beroun 2003
[G5] Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004-2006 v Českém krasu M.Kolčava, J.Zapletal, L.Němeček Český kras 32; str.50–55; Beroun 2006
[G6] Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007-2008 v Českém krasu M.Kolčava, J.Zapletal Český kras 34; str.21–30; Beroun 2008
[G7] Nové mapy v tužce a bez keců M.Kolčava MS 2010
[G8] Stará Aragonitová jeskyně - zpráva o provedené údržbě lokality za období 2005–2015 (Pdf) M.Kolčava, J.Zapletal MS 2015
[G9] Arnika - zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005–2015 (Pdf) M.Kolčava, J.Zapletal, J.Bruthans MS 2015
[G10] Arnoldka - zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005–2015 (Pdf) M.Kolčava, P.Vodička, J.Zapletal MS 2015
[G11] Čeřinka - zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005–2015 (Pdf) M.Kolčava P.Vodička, J.Zapletal MS 2015
[G12] Podtraťová jeskyně - zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005–2015 (Pdf) H.Vysoká, I.Záruba, M.Kolčava MS 2015
[G13] Studniční jeskyně - zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005–2015 (Pdf) J.Zapletal, M.Kolčava, K.Žák MS 2015
[G14] Systém jeskyní ve Svatojánské skále - zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005–2015 (Pdf) M.Kolčava, J.Zapletal MS 2015
[G15] Vývěr nad klášterem - zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005–2015 (Pdf) M.Kolčava, J.Loh, J.Zapletal MS 2015
Kategorie K - Literatura vztahující se především k lokalitám povodí Kačáku (Český kras - skupina 21 a 22):
Kód   Název článku Autor Pramen Rok
[K1] Jeskyně jižní části 21.krasové oblasti Českého krasu J.Porkát Český kras 3; str.75-83; Beroun 1978
[K2] Jeskyně v lomu "U paraplete" - 21. krasová oblast A.Jančařík, V.Lysenko, J.Porkát Český kras 5; str.30-36; Beroun 1980
[K3] Mapování lomu Na stydlých vodách v 21. krasové oblasti Českého krasu P.Šroubek, V.Horák Český Kras 15; str.72-80; Beroun 1989
[K4] Jeskyně Nad Kačákem L.Vlk Speleo 12; str.13-15; Praha 1993
[K5] Jeskyně Nad Kačákem C.Piskač, L.Vlk Speleofórum 1994; str.39-42; Brno 1994
[K6] Nové objevy v jeskyni Nad Kačákem L.Vlk Speleofórum 1996; str.20-22; Praha 1996
[K7] Neodhalená tajemství jeskyně Nad Kačákem L.Vlk Český kras 25; str.31-33; Beroun 1999
[K8] Jeskyně Nad Kačákem opět delší L.Vlk, J.Novotná, M.Novotný Speleofórum 2001; str.27-29; Praha 2001
[K9] Nové výzkumy ve Staré Aragonitové jeskyni J.Zapletal Český kras 16; str.48; Beroun 1990
[K10] Stará Aragonitová jeskyně - 2113. Výsledky prolongačních prací v roce 1990-1991 J.Zapletal Český kras 17; str.55-56; Beroun 1992
[K11] Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni J.Kadlec, O.Jäger, A.Kočí, D.Minaříková Český kras 17; str.16-23; Beroun 1992
[K12] Stará Aragonitová jeskyně, výsledky prolongačních prací v letech 1992-1993 J.Zapletal Český kras 21; str.33-34; Beroun 1995
[K13] Nové výzkumy v Aragonitové jeskyni na Stydlých vodách J.Brandejs, K.Pošmourný Československý kras 13; str.181-184; Praha 1962
[K14] Nová aragonitová jeskyně Na stydlých vodách (Jan pod Skalou) O.Černý, V.Stehlík Československý kras 17; str.114; Praha 1965
[K15] Přehled výsledků ZO 1-05 ČSS získaných při průzkumných pracech na lokalitě Nová aragonitová jeskyně a Trněný Újezd za období 1981-1985 O.Jäger MS; Archiv ČSS; Praha 1985
[K16] Krápníky z jeskyně č.2710 v Solvayových lomech u Sv.Jana V.Svačinka MS; Archiv ČSS; Praha 1943
[K17] Nová jeskyně v Solvayových lomech nad Sv. Janem V.Homola MS; Archiv ČSS; Praha 1943
[K18] Citace z "Loděnice, včera a dnes" K.Čapek kniha; str.9-12,18-19,42-44; Loděnice 1985
[K19] Několik poznámek k dějinám jeskyní Českého krasu J.Kopš Československý kras 15 (1963); str.144-146; Praha 1964
[K20] Nová jeskyně u Svatého Jana pod Skalou - nálezová zpráva J.Zapletal Český kras 17; str.47 a 49; Beroun 1992
[K21] Co ještě může poskytnout výzkum jeskyně Na Průchodě V.Ložek Speleo 8; str.44-45; Praha 1992
[K22] Svatý Jan provrtán J.Kadlec Speleo 23; str.26; Praha 1996
[K23] Ivanova jeskyně ve Svatém Janu pod Skalou V.Cílek Český kras 14; str.5-16; Beroun 1988
[K24] Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu K.Žák, J.Hladíková, F.Buzek, R.Kadlecová, V.Ložek, V.Cílek, J.Kadlec, A.Žigová, J.Bruthans, M.Šťastný kniha ČGÚ 2001
[K25] Silur - devon Barrandienu
Zpráva o stopovací zkoušce
B.Včíslová MS; Archiv ČSS; Praha 1980
[K26] Jeskyně sv.Ivana ve Svatém Janě pod Skalou J.Ševčík brožura, Svatojánská společnost; 16 stran; Sv.Jan pod Skalou 2008
[K27] Arnika M.Kolčava Krasová deprese 2; str.29; Praha 1995
[K28] Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody K.Žák, R.Kadlecová, J.Kadlec, M.Kolčava Český kras 22; str.41-47; Beroun 1996
[K29] Arnika, druhé dějství M.Kolčava Krasová deprese 9; str.42-43; Praha 2001
[K30] Zlomek pravěké keramiky z jeskyně Arnika v Českém krasu V.Matoušek Český kras 28; str.40-41; Beroun 2002
[K31] Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu J.Kadlec, J.Hlaváč, I.Horáček Český kras 28; str.13-15; Beroun 2002
[K32] Svatý Jan pod Skalou - Stydlé vody (zpráva k výjimce) P.Bosák MS; Archiv ČSS; Praha 1987
[K33] Jeskyně Delfy E.Sádovská Krasová deprese 7; str.8-9; Praha 1999
[K34] Přehled jeskyní v lomu Alkazar K.Žák MS 2003
[K35] Otvory nad Černou kuchyní J.Kerhat, M.Kolčava, L.Němeček MS 2003
[K36] Výplně krasových dutin svrchní etáže lomu V Kozle u Srbska (předběžné sdělení) P.Bosák Český kras 3; str.51–56; Beroun 1978
[K37] Macháčkova jeskyně v Českém krasu - první jeskyně ve vápencích chýnických M.Majer, M.Hejna, J.Zelinka, K.Žák Speleo 42; str.16-18; Praha 2005
[K38] Povariské kalcitové žíly a sedimenty z krasových dutin v Solvayových lomech: příspěvek k upřesnění stáří hydrotermálních procesů v Českém krasu A.Zeman, V.Suchý, P.Dobeš, J.Filip, P.Hauková Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013; str.149-153; ČGS; Praha 2014
Kategorie B - Literatura vztahující se především k lokalitám povodí Bubovického a zčásti Budňanského potoka (Český kras - skupina 24):
Kód   Název článku Autor Pramen Rok
[B1] Krasové jevy povodí Bubovického potoka v Českém krasu I.Turnovec Československý kras 16; str.7-15; Praha 1965
[B2] Soupis jeskyní Českého krasu - oblast 24 (Ameriky, Mořina, Bubovice) V.Lysenko Český kras 3; str.57-74; Beroun 1978
[B3] Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu M.Kolčava Český kras 30; str.4-44; Beroun 2004
[B4]   Stratigrafická chronologie sedimentů českých jeskyň krasových, I.jeskyně "Pod silnicí" J.Petrbok Věstník Státního geologického ústavu 4; str.169-176; Praha 1930
[B5]   Měkkýši krasové dutiny "Pod skalou" J.Petrbok Časopis Národního musea 109; str.107-108; Praha 1935
[B6]   Měkkýši jeskyně Krystalové J.Petrbok Příroda 34; str.188-189; Brno 1941
[B7] "Krystalová"- jeskyně nad "Vodopády" za Srbskem J.Petrbok Národní politika č.?; Praha 1941
[B8] Nová jeskyně v Českém krasu J.Kukla Československý kras 2; str.325–326; Brno 1949
[B9] Jeskyně Amerika 1 a 2 I.Turnovec Československý kras 13; str.215; Praha 1962
[B10] Nové jeskynní prostory v Českém krasu V.Lysenko Lidé a země 17/8; str.379; Praha 1968
[B11] Krasová sekce – kniha akcí (výběr z let 1959-60) kolektiv Krasové sekce MS; archiv ČSS; Praha 1959
[B12] Únorová propast - nová propast v Českém krasu D.Havlíček, J.Šuba, J.Urban, K.Vašák, A.Zelenka Československý kras 31 (1979); str.106-107; Praha 1980
[B13] Nové objevy v Únorové propasti v Českém krasu D.Havlíček, J.Urban Stalagmit 1979/3-4; str.3; Praha 1979
[B14] Krasové jevy ve štolách severozápadní stěny Shniloušáku v Českém krasu D.Havlíček, J.Urban Československý kras 34; str.15-22; Praha 1984
[B15] Speleopotápěčský průzkum Únorové propasti v roce 1981 J.Hovorka MS; Archiv ČSS; Praha 1982
[B16] Zpráva ze speleologického průzkumu v Únorové propasti J.Zapletal Český kras 11; str.77-78; Beroun 1985
[B17] Archeologické nálezy z Deštivého lomu u Mořiny V.Matoušek, A.Zelenka Český kras 12; str.70-76; Beroun 1986
[B18] Objevy v Českém krasu D.Havlíček Speleo 1; str.27; Praha 1990
[B19] Prolongace na Americe D.Kaifoš Speleo 20; str.50-51; Praha 1995
[B20] Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu V.Cílek, SPEA Speleo 16; str.10-23; Praha 1994
[B21] Biostratigrafický výzkum jeskyně ve Skalce nad Čihovou V.Ložek Československý kras 38; str.55–69; Praha 1987
[B22] Nejhlubší v Čechách ? z denního tisku 1969
[B23] Tajemství Českého krasu V.Lysenko Svobodné slovo; denní tisk z 21.3.1969; str.3; Praha 1969
[B24] Nejhlubší propast v Čechách V.Lysenko Lidé a země 18/7; str.335; Praha 1969
[B25] Propast na Čeřince – Palachova - zpráva z průzkumu dne 9., 16., 22., 23. března V.Lysenko MS; Okresní muzeum Beroun; Archiv ČSS; Beroun 1969
[B26] Propast na Čeřince v Českém krasu J.Hromas, B.Kučera Československý kras 22 (1970); str.23-34; Praha 1972
[B27] Sestup do propasti B.Kučera Květy 22/45; str.26-27; Praha 1972
[B28] Propast Na Čeřince J.Hromas Ochrana přírody 26/9; str.?; Praha 1971
[B29] Nový průzkum nejhlubší české propasti J.Hromas Ochrana přírody 27/6; str.141-142; Praha 1972
[B30] Upřesnění situace podzemních prostor v lomu Čeřinka – SPR Karlštejn a návrh na opatření k jejich ochraně před postupující těžbou J.Hromas MS; Archiv ČSS; Praha 1970
[B31] Žádost dobrovolných speleologů a ochranářů, členů organizací i institucí různě zainteresovaných na průzkumu a využití krasových jevů na území Českého krasu o urychlené vyřešení ochrany jedinečného krasového útvaru – nejhlubší propasti v Čechách v lomu na Čeřince kolektiv MS; Archiv ČSS; Praha 1970
[B32] Nové prostory v Propasti na Čeřince S.Kácha Český kras 8; str.71–72; Beroun 1983
[B33] Abnormální poklesy hladiny vody v Propasti na Čeřince S.Kácha Český kras 13; str.51–54; Beroun 1987
[B34] Krátké zprávy - Český kras, Palachova propast M.Kolčava Krasová deprese 2; str.30; Praha 1995
[B35] Arnoldka – nálezová zpráva Tis – Krasová sekce MS; Archiv ČSS; Praha 1972
[B36] Zpráva o průzkumu nejhlubších propastí Čech v roce 1972 J.Hromas, B.Kučera Československý kras 25; str.93; Praha 1974
[B37] Jeskyně Arnoldka v SPR Karlštejn – Č.k. P.Nosek, J.Hromas MS; Archiv ČSS; Praha 1973
[B38] Jeskynní propast Arnoldka nejhlubší v Čechách V.Stárka Lidé a země 22/5; str.234; Praha 1973
[B39] Arnoldka - nová nejhlubší jeskynní propast v Čechách L.Kozák Krasový sborník 5; str.49-50; Praha 1976
[B40] Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje J.Bruthans, M.Filippi Český kras 25; str.23-30; Beroun 1999
[B41] Pavoučí jeskyně – nálezová zpráva Tis – Krasová sekce MS; Archiv ČSS; Praha 1973
[B42] Objev jeskyně v Českém krasu V.Lysenko Lidé a země 22/12; str.??; Praha 1973
[B43] Dokumentační činnost ČSS ZO 1-05 Geospeleos za rok 1993 v Českém krasu M.Kolčava, P.Novák, Š.Křtěnský, Z.Matějka Český kras 19; str.39-40; Beroun 1994
[B44] Nový objev v lomu Čeřinka K.Fous, M.Šmíd Speleo 24; str.30-32; Praha 1997
[B45] Malá Jezerní jeskyně – nálezová zpráva ČSS ZO 1-12 Hagen MS; Archiv ZO 1-12 Hagen; Mořina 1998
[B46] Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka P.Bosák Český kras 21; str.27-33; Beroun 1995
[B47] Likvidace uvolněného kamenného bloku v Arnoldce L.Němeček MS 2004
[B48] Studniční pustila ... J.Voráček MS 2005
[B49] Studniční pustila zase aneb dvakrát POZOR M.Kolčava MS 2005
[B50] Práce ve Studniční jeskyni pokračují M.Novák MS 2006
[B51] Nové speleologické objevy ve Studniční jeskyni u Bubovic J.Zapletal, M.Zapletal, K.Žák Český kras 37; str. 55-59; Beroun 2011
[B52] Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013 M.Kolčava Český kras 39; str.13-24; Beroun 2013
Kategorie T - Literatura vztahující se především k lokalitám v širším okolí Trněného Újezdu a Karlického údolí (Český kras - skupina 27):
Kód   Název článku Autor Pramen Rok
[T1] Inventarizace a dokumentace krasových jevů lomu Čížovec O.Jäger, Z.Matějka, M.Novák, P.Novák Český kras 18; str.21-23; Beroun 1993
[T2] Propad v lomu Nový Čížovec u Trněného Újezda v Českém krasu V.Cílek Speleo 21; str.36-37; Praha 1996
[T3] Jeskyně Čtrnácti pomocníků v Českém krasu M.Novák Krasová deprese 4; str.18; Praha 1996
[T4] Kaplička u Tří habrů K.Čapek Loděnice včera a dnes;  str.25; Loděnice 1985
[T5]   O nejhlubší propasti v Čechách J.Kukla Československý kras 5; str.218-219; Praha 1952
Kategorie P - Literatura vztahující se především k Podtraťové jeskyni (Český kras - jeskyně 17-002):
Kód   Název článku Autor Pramen Rok
[P1] Výsledky potápěčského průzkumu v Podtraťové jeskyni a problematika speleologického bádání v Českém krasu V.Lysenko Český kras 6; str.40-45; Beroun 1981
[P2] Podtraťová jeskyně - vertikální rozpětí přes 100 m
Zpráva o průzkumné činnosti za období 1981-1989
J.Zapletal Český kras 15; str.81-85; Beroun 1989
[P3] Neznámá Podtraťová jeskyně V.Lysenko Český kras 5; str.73-75; Beroun 1980
[P4] Podtraťová jeskyně – nejhlubší propast v Českém krasu J.Zapletal Speleofórum 1990; str.11-12; Brno 1990
[P5] Podtraťová propast J.Horský MS; Archiv ZO 1-05 1986?
[P6] Podtraťová propast - Český kras J.Horský MS; Archiv ZO 1-05 1985?
[P7] Trocha historie - Podtraťovka J.Schwarzer MS 2003
[P8] Za tajemstvím zatopené jeskyně V.Husák Květy ??; str.20-21; Praha 1984
[P9] Podtraťová jeskyně, největší podzemní jezero v Českém krasu P.Chyba, V.Lysenko Československý kras 19 (1967); str.135-136; Praha 1968
[P10] Nejhlubší podzemní jezero Českého krasu V.Lysenko Lidé a země 31/2; str.73; Praha 1982
Kategorie R - Různá obecná a odborná literatura vztahující se k lokalitám mimo Český kras:
Kód   Název článku Autor Pramen Rok
[R1] Otevřené dutiny na fluoritovém ložisku Jílové u Děčína M.Fengl Český kras 8; str.76-77; Beroun 1983
[R2] Přirozené kaverny v pískovcích jižních svahů Děčínského Sněžníku V.Lysenko, J.Schwarzer, M.Sluka Český kras 12; str.100-105; Beroun 1986
2.sympozium o pseudokrasu / Knihovna ČSS - svazek 10; str.64-70; Praha 1989
[R3] Pseudokrasové jevy na ložisku fluoritu Jílové u Děčína M.Fengl Pseudokrasové jevy v horninách České křídové pánve, sborník příspěvků; str.9-17; Praha 1996
[R4] Jeskyně Bartošova pec - jedna z nejdelších jeskyní České křídy M.Novák Speleofórum 2001; str.38-39; Praha 2001
[R5] Geologie a hydrogeologie Bartošovy pece a okolí J.Bruthans, O.Zeman, H.Vysoká Speleofórum 2001; str.39-44; Praha 2001
[R6] V Proseckých skalách stavěli načerno E.Mikolášová MF Dnes; 25.dubna; Praha 2003
[R7] Průvodce po jeskyních na Sněžníku I.Kubešová, D.Hölzl MS; Archiv Dana Hölzla 2008