Svatojanská skála (západní stěna) - geografie

1. Pod Křížem 21-008 7.  Bůčková 21-059
2. Lilijicová 21-045 - Křupavá chodba 8.  pod Balvanitou (0,25 x 0,25 m)
3. Lilijicová 21-045 - Středová chodba 9.  U Paty 21-047
4. Lilijicová 21-045 - Lilijicová chodba 10. Těsná 21-048
5. Maštale 21-009 11. Havraní 21-046
6. Balvanitá 21-058 12. Ostrožná 21-010