Starý ČížovecZpůsob vzniku:

Byl použit fotogrammetrický letecký snímek z Seznam.cz z roku 2016 slícovaný pomocí lícovacích bodů na nejbližších silničních křižovatkách. Lícování ověřeno pomocí dat silniční sítě ŘSD. Odhadovaná přesnost 3 m - polovina jízdního pruhu. Na tento snímek napasovány dva snímky nejvyššího rozlišení a jeden starší snímek z 2003 (s nižším porostem) pomocí překrývání poloprůhledných bitmap. Podle detailních snímků byly vyneseny kontury lomu, do kterých byly zaneseny vzdálenosti mezi jednotlivými jevy změřené  5 m pásmem podle osy lomu (přesnost 1 m). Do takto vzniklé mapy byly zaneseny krasové jevy a odečteny jejich souřadnice. Přesnost souřadnic může být negativně ovlivněna zakřivením fotogrammetrického snímku v místě lomové stěny (letadlo nikdy není ideálně kolmo k terénu a vniká tak efekt opilého lesa).

Celkem odhadovaná chyba se pohybuje do 5 m. (souřadnice jsou udávané v jednotkách m)

JK