Barbora 4.1

Program pro výpočet a vyrovnání polygonů kompasového měření

David Kaifoš (c) 2006

 

Program BARBORA je určen na zpracování geodetických úloh vzniklých při speleologickém měření. Vstupními daty jsou hodnoty délek, zeměpisných či azimutových směrů a výškových úhlů. Nezabývá se trigonometrickými úlohami (při měření teodolitem), na jejihž řešení byla vyvinuta řada jiných programů.

BARBORA vypočítává souřadnice bodů a provádí vyrovnání uzavřených polygonových pořadů. Dovoluje i velmi složité uzavřené pořady, což vede ke snadnějšímu vyhledávání chyb a případně k jejich částečnému potlačení. Vypočtené souřadnice lze vytisknout, uložit nebo exportovat do jiných programů (KOKEŠ nebo WordPerfect).

 

Download: