Transformace z WGS-84 do S-JTSK

WGS-84 je eliptický souřadnicový systém, který používá zařízení GPS. Avšak geodetická měření v ČR byla v minulosti i v současnosti prováděna v systému S-JTSK (nezaměnovat s S-42 což je vojenský souřadnicový systém) a tak vzniká potřeba jejich převodu. Transformace z WGS-84 do S-JTSK má dvě části:

Nejlépe je problematika popsána ve skriptech Doc. Ing. Zdeňka Hrdiny, CSc. z ČVUT – FEL (viz dále).

 

Download: