Amerika v Českém krasu

Speleologická mapa lomů, štol a jeskyní v těžebním pásmu Mořina

Michal Kolčava - Český kras XLIV/2018

Úvod:

Na plošině Amerika severně od hradu Karlštejn byl v letech 1900 – 1965 dobýván vápenec pro železárenský průmysl. Těžba probíhala ve dvaceti jámových lomech propojených systémem štol, kterých se do dnešní doby dochovalo více jak 10 km. V lomech a štolách bylo později prozkoumáno 99 krasových jeskyní o celkové délce zhruba 1,3 km. Přiložený mapový soubor vznikl z důvodu lokalizace a evidence těchto jeskyní. Mapy vznikaly přerušovaně v období 1988 – 2007 kombinací vlastních měření v terénu s archivními dokumenty, pouze jeden list byl doplněn v r. 2014.

Klad mapových listů:

Mapový list E: