Canyoning 2000

Tomáš Svoboda, ZO 1-05 Geospeleos, 2000


Každý jeskyňář už o něm určitě slyšel. Také si troufám odhadnout, že většinu jeskyňářů nenechává canyoning klidnými. Nejspíš je to tím, že se jeskyně a kaňony v mnohém podobají. Při jejich zdolávání se využívá podobných technik a často se vyskytují v blízkosti jeskyní. To je důvod, proč se canyoning stává doplňkovým sportem jeskyňářů.

Mně se v létě 2000 podařilo navštívit několik kaňonů přímo ve Francii. V zemi, kde je tento sport velmi populární. Na této stránce bych Vám rád sdělil některé postřehy a tipy, které by Vám mohly začátky s canyoningem ulehčit.

Osobní vybavení
Vybavení skupiny
Příprava před sestupem
Technika pohybu v kaňonech
Pár tipů
Foto

Osobní vybavení

Helma

Měla by být lehká a měla by spolehlivě držet na hlavě. Nesprávná helma může způsobit problém při vyšších skocích (obecně se nedoporučuje skákat z více než 15m). Zjednodušeně řečeno by vám helma při skocích do vody neměla utrhnout hlavu. Já používal helmu Petzl Ecrin Rock a dvakrát mi nepříjemně křuplo v krční páteři při 5 a 8m vysokých skocích. Možná je to problém kostí nebo krčních svalů. Faktem ale je, že profíci používají spíše kanoistické helmy, mající více otvorů, kudy může vzduch a voda bez většího odporu proudit. Horolezecké helmy jsou méně vhodné, ale také hojně používané. Rozhodně se nenechejte zastrašit mou zkušeností. Helmy Petzl tam také používá kde kdo. Chtěl bych jenom varovat před nebezpečím vysokých skoků.

Neoprén

Teplota vody se kaňon od kaňonu mění. Teplota vody dvou sousedních kaňonů se může lišit o více než 10°C. Teplotu ovlivňuje nadmořská výška, terén jakým voda protéká (zaříznutost kaňonu), počasí, natočení vzhledem ke světovým stranám, a v neposlední řadě záleží i na průtoku. Měli jsme s sebou celkem čtyři typy neoprénů. Polosuchý 7mm, mokrý 7mm short, 30 let starý 5mm mokrý dřevoprén, a 3mm mokrý surfařský neoprén. Nám se nejlépe osvědčil mokrý 3mm tlustý surfařský neoprén. Jeho majitel strádal jen asi ve dvou ze šesti kaňonů, kde byla studená voda s mnoha hlubokými tůněmi a delšími plaveckými úseky. O něco méně se osvědčil 7mm polosucháč, pro jehož nositele byly učiněným utrpením úseky s nízkým stavem vody. Také pohyb v polosucháči je namáhavější a omezenější. Rozumným kompromisem byl 7mm tlustý short. Co vám budu vyprávět, starý dobrý dřevoprén úplně propadl, ale přesto platí "Lepší než drátem do oka". Prostě když máte víc neoprénů, vezměte si je všechny, a na místě si zjistěte, jak dlouho trvá sestup, jaká je aktuální teplota, a jsou-li v kaňonu dlouhé plavecké úseky nebo naopak dlouhé choďáky a tomu podřiďte volbu neoprénu.

Overal

Pro Francii obecně platí jednoduché pravidlo. Potkáte-li v kaňonu skupinku lidí v overalech, můžete si být jisti, že to jsou jeskyňáři. Ortodoxní "kaňonysti" overal nenosí. Při našich příjmech a cenách neoprénů je overal nutností a v řadách jeskyňářů určitě ne problém. Počítejte ale s tím, že bez sedačky (viz. Kapitola úvazek) můžete životnost overalu podstatně zkrátit nebo si budete muset delší tobogánky odpustit.

Batoh

V podstatě lze použít upravené speleovaky. Aby voda mohla vytékat, je nutné opatřit dno a boky batohu otvory. Francouzské originály mají až 12 otvorů o průměru 1,5cm. My jsme díry podcenili a našimi čtyřmi otvory o průměru 1cm voda vytékala dlouho. Aby batoh nešel ke dnu, měli jsme uvnitř "vodotěsné" vaky Black Widow (Gemma). Batoh ke dnu nešel, ale po několika hodinách v kaňonu se trochu vody do vaků dostalo. A nešlo jen o vlhkost! Ovšem je pravda, že jsme batohy používali k plavání, a házeli jsme je pod sebe z poměrně velkých výšek. Pokud jsme chtěli mít jistotu suchých věcí, museli jsme zabalit menší vak do většího (systém matrjoška). Místní používají místo vaků plastové barely. Ty jsou nejspíš lepší.

Úvazek + slaňovací osma + odsedávačka (ocas)

Je jasné, že nejlepší volbou úvazku je Petzl Canyon vybavený sedačkou sloužící ke sjíždění tobogánů. My jsme měli k dispozici dva prototypy sedačky od firmy Singing Rock. Velkou výhodou byla možnost sedačku bez problémů navléknout na mezi jeskyňáři rozšířený model sedáku Digger (kopie Fractio). Díky sedačce jsme si mohli bez obav o overal nebo neoprén vychutnat až 25m dlouhé tobogány. Můžeme doufat, že se brzy dočkáme uvedení tohoto doplňku na náš trh.

Obecně lze shrnout, že jeskyňářské úvazky jsou pro canyoning vhodnější než horolezecké z důvodu větší odolnost proti oděru.

Boty + ponožky

Nejlepší jsou nadkotníkové pohorky. Bohatě stačí i holinky. Neoprénové ponožky jsou nutností. Rukavice jsem u nikoho neviděl, ale proč ne.

Spacák

Jde-li o vícedenní akci. Vhodnější je spacák z dutých vláken.


Vybavení skupiny

Lana

Správné lano může být problém. Na canyoning jsou určena speciální lana s polyesterovým jádrem. Hlavní rozdíl je v tom, že polyesterová lana plavou na hladině. Tím je omezeno nebezpečí uvíznutí lana pod vodou, a zároveň znemožněno jeho utopení. Canyoning lana se u nás až na vzácné výjimky nedají koupit, a nebo se musí objednat dlouho dopředu. To se možná brzo změní. My jsme měli možnost testovat zkušební vzorek firmy Lanex Bolatice a vypadá to, že se canyoning lana dočkáme i u nás. Samozřejmě jsme testovali vhodnost i jiných typů lan (ani nás tak nezajímalo jejich chování jako fakt, že jsme je chtěli pořádně vyčistit od bláta z jeskyní). Ve srovnání dynamika versus statika dopadla lépe statika. Z mokré dynamiky jsem měl tzv. rychlý pocit. U statiky jsem ten pocit neměl. Také určitě platí "čím tlustší lano tím lepší". Žádné z lan nemělo úpravu ever dry (kromě Bolatického Canyonu) takže nemohu říci. Pokud je maximální stupeň 15m je nutné s sebou vzít minimálně 1x 30m + 1x 30m jako zálohu. Pokud je max. výška stupně 60m je nutné vzít minimálně 3x 60m + kratší lana na nižší stupně.

Hodinky

Vodotěsné (doporučuji minimálně 100M).

Výstupová šplhadla pro jednolanovou techniku kompletní (lezátka) + náhradní osmu + několik smic

Lékárničku ve vodotěsném pouzdře

Potápěčskou masku

Mapu

Světlo vodotěsné

Čokoládu, pití, sirky


Příprava před sestupem

Nikdy nechoďte do kaňonu, o kterém nic nevíte !!! Nevím, jak jinde na světě, ale ve Francii jsme přišli do první turistické informační kanceláře, a odcházeli jsme s příručkou a seznamem místních kaňonů, s jejich stručným popisem a základními parametry.

Před akcí je potřeba zjistit:   

Základní data kaňonu

Časovou náročnost, průměrný průtok, teplotu vody, celkové převýšení, délku kaňonu, nejvyšší stupeň (největší potřebná lanová délka), možnosti úniku z kaňonu při změně počasí, eventuální překážky nebo nebezpečí (sifony, vypouštění vody elektrárnami apod).

Aktuální předpověď počasí!!

Najít v mapě začátek a konec kaňonu

Často se začíná z jiného parkoviště než se končí. To vyžaduje minimálně dvě auta nebo jednoho dobrovolníka, který auto převeze. Někde lze stopovat. Z parkoviště je často potřeba ujít něco pěšky.

Vytvořit si orientační časový plán

Jsou kaňony, ke kterým se jde 2 hod, a do kterých se nesmí nastupovat později než v 10:00, nebo ze kterých se musí odejít před např. 17:00. Tyto limity jsou z důvodu bezpečnosti. V odpoledních hodinách se zde často a rychle mění počasí.

Technika pohybu v kaňonech

Nikdy nechoďte do kaňonu sami!! Vždy určete vedoucího akce (měl by to být nejzkušenější člen skupiny). Vedoucí skupiny jde vždy první a prozkoumává cestu. Nikdy neskákejte do předem neprozkoumané vody !!!

Skákat můžete až po průzkumu podle instrukcí vedoucího. Skáče se výhradně po nohou. Stejná pravidla platí pro zdolávání tobogánu. Vedoucí se sveze po tobogánu za přidržování lana, a tak zjistí, je-li tobogán bezpečný, a je-li v dojezdu dost vody. Všechny oficiální kaňony jsou vystrojeny nerezovými kotvícími body a mailony (tamponéry nehte klidně doma). Slaňuje se na dvojato pomocí slaňovací osmy. Po slanění posledního se lano stáhne. Pozor na fousy, vlasy, haubny neoprénů a jiné součásti výstroje. Není nic nepříjemnějšího, než viset ve vodopádu a nemoci dolů, protože se mi do osmy zapletly vlasy. Při delších plaveckých úsecích je dobré plavat na vašem vaku a odrážet se nohama od stěn. Je velmi důležité nepřeceňovat svoje síly, jakmile jednou stojíte v kaňonu, není cesta zpátky. Chtěl bych Vás varovat před frajeřinami a opičením se po místních borcích, hodně (většinou ortodoxních) "kaňonářů" končí se zlámanými končetinami, a byli jsme v kaňonu, který měl skóre 9 mrtvých.
           
Pár tipů

Asi nejvíce se toho napsalo o kaňonech Vercoru, a proto Vercor vynechám a přejdu k oblasti, o které se mnoho nemluví. Tou oblastí je department 6, oblast Alpes Maritimes. Jsou tu kaňony menší a je jich míň než ve Vercoru, ale přesto stojí za zmínku.

Uvedené informace o kaňonech nejsou kompletní, a proto jsou pouze orientační. Doporučuji pořídit si některého z průvodců kaňonů dané oblasti. Cena průvodců se pohybuje okolo 200 franků. Za tuto cenu dostanete vyčerpávající informace včetně map.

Přikládám příklad mapy kaňonu s legendou:

cyntopo.gif (11940 bytes)

Hodnocení celkového dojmu, obtížnosti atd. jsem převzal z průvodce. Větší počet hvězdiček znamená větší obtížnost. Hodnocení je od * (nejlehčí) do ***** (nejtěžší).


a) Var - Tineé
1. Gorges de Daluis
průtok:3500l/s
odvodňuje:320km2
teplota:12-14°C
převýšení:-84m
délka:5km
nejvyšší stupeň:0m
celkový dojem:**
obtížnost vertikál:-
možnost úniku (před zvýšenou vodou):***
nebezpečí při bouřce:***
celková obtížnost:*
příchod ke kaňonu:10min
sestup kaňonem:3h
odchod k autu:0


2. Vallon de Berthéou
průtok:5l/s
odvodňuje:5km2
teplota:16-19°C
převýšení:-110m
délka:1km
nejvyšší stupeň:10m
celkový dojem:*
obtížnost vertikál:**
možnost úniku (před zvýšenou vodou):**
nebezpečí při bouřce:***
celková obtížnost:**
příchod ke kaňonu:10min
sestup kaňonem:2h30
odchod k autu:30min

3. Vallon de Cramassouri
průtok:40l/s
odvodňuje:23km2
teplota:15-18°C
převýšení:-80m
délka:1km
nejvyšší stupeň:10m
celkový dojem:**
obtížnost vertikál:*
možnost úniku (před zvýšenou vodou):**
nebezpečí při bouřce:***
celková obtížnost:**
příchod ke kaňonu:15min
sestup kaňonem:1h30
odchod k autu:5min

4. Clue du Chaudan
průtok:100l/s
odvodňuje:8km2
teplota:10-14°C
převýšení:-110m
délka:0,6km
nejvyšší stupeň:30m
celkový dojem:***
obtížnost vertikál:***
možnost úniku (před zvýšenou vodou):**
nebezpečí při bouřce:**
celková obtížnost:***
příchod ke kaňonu:30min
sestup kaňonem:2h30
odchod k autu:20min

5. Vallon de challandre
průtok:30l/s
odvodňuje:19km2
teplota:9-13°C
převýšení:-200
délka:2km
nejvyšší stupeň:20m
celkový dojem:**
obtížnost vertikál:***
možnost úniku (před zvýšenou vodou):**
nebezpečí při bouřce:***
celková obtížnost:***
příchod ke kaňonu:1h
sestup kaňonem:3h30
odchod k autu:0

6. Clue du Raton
průtok:40l/s
odvodňuje:11km2
teplota:11-14°C
převýšení:-500m
délka:3km
nejvyšší stupeň:20m
celkový dojem:**
obtížnost vertikál:***
možnost úniku (před zvýšenou vodou):****
nebezpečí při bouřce:*****
celková obtížnost:****
příchod ke kaňonu:30min
sestup kaňonem:6h
odchod k autu:0

7. Clue d´ amen
průtok:40l/s
odvodňuje:11km2
teplota:12°C
převýšení:-363m
délka:3km
nejvyšší stupeň:30m
celkový dojem:**
obtížnost vertikál:****
možnost úniku (před zvýšenou vodou):****
nebezpečí při bouřce:*****
celková obtížnost:****
příchod ke kaňonu:1h40
sestup kaňonem:5h
odchod k autu:20min

8. Cascades de Louch
průtok:50l/m
odvodňuje:7km2
teplota:12-16°C
převýšení:-240m
délka:0,5km
nejvyšší stupeň:90m
celkový dojem:***
obtížnost vertikál:*****
možnost úniku (před zvýšenou vodou):***
nebezpečí při bouřce:**
celková obtížnost:*****
příchod ke kaňonu:45min
sestup kaňonem:3h
odchod k autu:5min

b) Estéron - Loup - Siagne
9. Clue de la Cerise
průtok:12000l/s
odvodňuje:400km2
teplota:17-23°C
převýšení:-20
délka:0,8km
nejvyšší stupeň:0
celkový dojem:**
obtížnost vertikál:-
možnost úniku (před zvýšenou vodou):**
nebezpečí při bouřce:***
celková obtížnost:*
příchod ke kaňonu:30min
sestup kaňonem:1h
odchod k autu:1h15

10. Gours du Ray
průtok:200l/s
odvodňuje:30km2
teplota:14-16°C
převýšení:-76m
délka:0,8km
nejvyšší stupeň:10m
celkový dojem:**
obtížnost vertikál:**
možnost úniku (před zvýšenou vodou):**
nebezpečí při bouřce:**
celková obtížnost:**
příchod ke kaňonu:30min
sestup kaňonem:2h
odchod k autu:30min

11. Siagne de la Pare
průtok:200l/s
odvodňuje:20km2
teplota:14-16°C
převýšení:-150m
délka:1,2km
nejvyšší stupeň:10m
celkový dojem:**
obtížnost vertikál:*
možnost úniku (před zvýšenou vodou):***
nebezpečí při bouřce:**
celková obtížnost:**
příchod ke kaňonu:45min
sestup kaňonem:3h
odchod k autu:1h30

12. Riou de Pierrefeu
průtok:30l/s
odvodňuje:13km2
teplota:16-23°C
převýšení:-170m
délka:2km
nejvyšší stupeň:25m
celkový dojem:*
obtížnost vertiká***l:
možnost úniku (před zvýšenou vodou):**
nebezpečí při bouřce:**
celková obtížnost:***
příchod ke kaňonu:30min
sestup kaňonem:3h
odchod k autu:30min

13. Clue de Majouls
průtok:400l/s
odvodňuje:110km2
teplota:15-20°C
převýšení:-46m
délka:0,8km
nejvyšší stupeň:10m
celkový dojem:****
obtížnost vertikál:**
možnost úniku (před zvýšenou vodou):***
nebezpečí při bouřce:***
celková obtížnost:***
příchod ke kaňonu:45min
sestup kaňonem:2h
odchod k autu:45min

14. Clue de Saint-Auban
průtok:220l/s
odvodňuje:50km2
teplota:11-13°C
převýšení:-116m
délka:1km
nejvyšší stupeň:20m
celkový dojem:***
obtížnost vertikál:***
možnost úniku (před zvýšenou vodou):***
nebezpečí při bouřce:***
celková obtížnost:***
příchod ke kaňonu:0
sestup kaňonem:3h
odchod k autu:30min

15. Clue d´ Aiglun
průtok:500l/s
odvodňuje:170km2
teplota:14-18°C
převýšení:-80m
délka:1km
nejvyšší stupeň:10m
celkový dojem:****
obtížnost vertikál:**
možnost úniku (před zvýšenou vodou):****
nebezpečí při bouřce:****
celková obtížnost:***
příchod ke kaňonu:45min
sestup kaňonem:3h
odchod k autu:15min

16. Clue du Riolan
průtok:10l/s
odvodňuje:50km2
teplota:15-25°C
převýšení:-180m
délka:3km
nejvyšší stupeň:15m
celkový dojem:***
obtížnost vertikál:***
možnost úniku (před zvýšenou vodou):****
nebezpečí při bouřce:****
celková obtížnost:****
příchod ke kaňonu:45min
sestup kaňonem:4h
odchod k autu:0

c) Vesubie - Paillon
17. Vallon de l´Infernet
průtok:60l/s
odvodňuje:20km2
teplota:12-15°C
převýšení:-60m
délka:0,8km
nejvyšší stupeň:12m
celkový dojem:***
obtížnost vertikál:*
možnost úniku (před zvýšenou vodou):**
nebezpečí při bouřce:***
celková obtížnost:**
příchod ke kaňonu:45min
sestup kaňonem:1h
odchod k autu:0

18. Ruisseau de Planfaé
průtok:50l/s
odvodňuje:6km2
teplota:12-15°C
převýšení:-161m
délka:2km
nejvyšší stupeň:15m
celkový dojem:**
obtížnost vertikál:**
možnost úniku (před zvýšenou vodou):**
nebezpečí při bouřce:**
celková obtížnost:**
příchod ke kaňonu:30min
sestup kaňonem:2h30
odchod k autu:0

19. Vallon de l´Imberguet
průtok:2l/s
odvodňuje:2km2
teplota:15-17°C
převýšení:-193m
délka:1km
nejvyšší stupeň:30m
celkový dojem:**
obtížnost vertikál:***
možnost úniku (před zvýšenou vodou):***
nebezpečí při bouřce:**
celková obtížnost:***
příchod ke kaňonu:45min
sestup kaňonem:3h
odchod k autu:5min

20. Riou de la Bolléne
průtok:20l/s
odvodňuje:10km2
teplota:13-16°C
převýšení:-200m
délka:2km
nejvyšší stupeň:20m
celkový dojem:***
obtížnost vertikál:***
možnost úniku (před zvýšenou vodou):***
nebezpečí při bouřce:***
celková obtížnost:***
příchod ke kaňonu:15min
sestup kaňonem:4h
odchod k autu:30min

21. Vallon de Bagnolar
průtok:0l/s
odvodňuje:5km2
teplota:12-15°C
převýšení:-300m
délka:1,5km
nejvyšší stupeň:25m
celkový dojem:*
obtížnost vertiká****l:
možnost úniku (před zvýšenou vodou):****
nebezpečí při bouřce:***
celková obtížnost:****
příchod ke kaňonu:1h30
sestup kaňonem:4h
odchod k autu:30min

22. Vallon de la Peira
průtok:5l/s
odvodňuje:5km2
teplota:13-17°C
převýšení:-320m
délka:1km
nejvyšší stupeň:55m
celkový dojem:**
obtížnost vertikál:*****
možnost úniku (před zvýšenou vodou):***
nebezpečí při bouřce:**
celková obtížnost:****
příchod ke kaňonu:1h
sestup kaňonem:3h30
odchod k autu:5min

d) Roya - Bévéra
23. Ruisseau Audin
průtok:10l/s
odvodňuje:4km2
teplota:16-19°C
převýšení:-130m
délka:1,5km
nejvyšší stupeň:5m
celkový dojem:**
obtížnost vertikál:*
možnost úniku (před zvýšenou vodou):**
nebezpečí při bouřce:**
celková obtížnost:**
příchod ke kaňonu:1h
sestup kaňonem:2h
odchod k autu:15min

24. Bendola Médiane
průtok:60l/s
odvodňuje:28km2
teplota:16-17°C
převýšení:-90m
délka:2,8km
nejvyšší stupeň:3m
celkový dojem:***
obtížnost vertikál:-
možnost úniku (před zvýšenou vodou):***
nebezpečí při bouřce:***
celková obtížnost:**
příchod ke kaňonu:2h
sestup kaňonem:3h
odchod k autu:1h

25. Vallon de Basséra
průtok:5l/s
odvodňuje:8km2
teplota:16-18°C
převýšení:-200m
délka:2km
nejvyšší stupeň:8m
celkový dojem:**
obtížnost vertikál:*
možnost úniku (před zvýšenou vodou):**
nebezpečí při bouřce:**
celková obtížnost:**
příchod ke kaňonu:1h
sestup kaňonem:2h30
odchod k autu:0

26. Vallon de Guiou
průtok:20l/s
odvodňuje:15km2
teplota:14-15°C
převýšení:-260m
délka:3km
nejvyšší stupeň:25m
celkový dojem:***
obtížnost vertikál:**
možnost úniku (před zvýšenou vodou):***
nebezpečí při bouřce:**
celková obtížnost:***
příchod ke kaňonu:1h30
sestup kaňonem:4h
odchod k autu:0

27. Clue de la Maglia
průtok: 160l/s
odvodňuje:20km2
teplota:13-15°C
převýšení:-210m
délka:2km
nejvyšší stupeň:15m
celkový dojem:****
obtížnost vertikál:***
možnost úniku (před zvýšenou vodou):***
nebezpečí při bouřce:**
celková obtížnost:***
příchod ke kaňonu:20min
sestup kaňonem:4h
odchod k autu:30min

28. Vallon de Morghé
průtok:5l/s
odvodňuje:20km2
teplota:13-15°C
převýšení:-220m
délka:0,5km
nejvyšší stupeň:60m
celkový dojem:***
obtížnost vertikál:*****
možnost úniku (před zvýšenou vodou):***
nebezpečí při bouřce:**
celková obtížnost:****
příchod ke kaňonu:5min
sestup kaňonem:3h
odchod k autu:45min

29. Vallon de Carleva
průtok:10l/s
odvodňuje:8kn2
teplota:15-18°C
převýšení:-570m
délka:4km
nejvyšší stupeň:30m
celkový dojem:***
obtížnost vertikál:***
možnost úniku (před zvýšenou vodou):*****
nebezpečí při bouřce:***
celková obtížnost:****
příchod ke kaňonu:2h
sestup kaňonem:5h
odchod k autu:15min

30. Bendola Intégrale
průtok:60l/s
odvodňuje:28km2
teplota:16-17°C
převýšení:-1400m
délka:15km
nejvyšší stupeň:50m
celkový dojem:***
obtížnost vertikál:****
možnost úniku (před zvýšenou vodou):*****
nebezpečí při bouřce:****
celková obtížnost:*****
příchod ke kaňonu:30min
sestup kaňonem:dva dny
odchod k autu:1h

Zpět na začátek