Výzkum Holštejnského závrtu 60

Jeroným Zapletal, Geospeleos

Hloubka 92 m, 28. 8. 1981

Fotodokumentace