Obtoková chodba St. Amatérky

Jeroným Zapletal, Geospeleos

Kladno 20. 8. 1988

Zpráva ze speleopotápěčské akce

Dne 13.-14. 8. 1988 proběhla speleopotápěčská akce v Obtokové chodbě ve Staré Amatérské jeskyni.

Cílem akcí bylo: potvrdit správnost mapy kreslenou M. Šlechtou, pokusit se proniknout dále sifonem, popřípadě zjistit souvislosti Obtoku a Černého závrtu a spojení Staré a Nové Amatérské j.

V důsledku minimálních vodních srážek poklesly hladiny podzemních vod natolik že byl započat opětovný průzkum Obtokové chodby. Přístup k koncové části je vzdálen ca 200 m širokou, ale nízkou /35 – 50 cm/ chodbou protékanou Bílou vodou. V průběhu je několik vyšších prostor pro odpočinek.

Po ca 160 m je první polosifon kde je vyvázaná šňůra, druhý a třetí polosifon je vzdálen ca 80 m od prvního a jsou součástí jezera před prvním sifonem.

Akce se zúčastnili členové 1 – 05 a 6 – 15 ČSS

ved. akce : P. Michl

potapěči : M. Hóta, J. Zapletal, K. Albrecht

transportní družstvo : členové 6 – 15

jistící pot. : K. Albrecht

Dne 13. 8 byl dopraven pot. materiál za první polosifon a po zjištění situace v koncové části Obtokové chodby sestoupil M. Hóta do sifonu, po 35 m se vynořil a pokračoval dalších 30 m širokou nízkou chodbou. Pro krátký časový limit se vrátil.

Dne 14.8 sestoupil M.Hóta a J. Zapletal do prvního sifonu, za sifonem pokračovali ca 80 m v řečišti, kde chodba přechází v druhý sifon. Tento sifon byl dlouhý 32 m a po jeho překonání pokračovali nízkou širokou chodbou 104 m, kde nalezli příčnou vysokou prostoru zanesenou v mapě Nové Amatérské j.

Výsledek:

propojení Obtokové chodby mezi Starou a Novou amatérskou j.

v nové části nebylo nalezeno spojení do Černého závrtu

Popis: vstup do sifonu je při levé straně komory, široký ca 3 m a 1,5 m vysoký svažující se do třímetrové hloubky. Vlastní sifon se stáčí do leva a vodící šňůra je třeba vyvést z úžiny. V koncové části je sifon široký 2,5 m a dno se prudce zvedá v podobě štěrkového svahu, zde výška pouhých 0,2 – 0,4 m. Toto místo je nejužší v celém průběhu Obtoku. Za sifonem se chodba opět rozšíří /6-8 m, 0,5 m / a po ca 40 m ji protínají dvě vyšší prostory z kterých vystupují komíny s výškou 6 – 8 m. Dalších ca 40 m pokračuje chodba stále v širokém a nízkém profilu k druhému sifonu. Tento sifon je dlouhý 32 m a s hloubkou do 3 m, široký až 4 m a pod deseti metrech se stáčí do leva, kde opět pokračuje přímo. V části mezi oběma sifony byl hůře dýchatelný vzduch. Za sifonem pokračuje dále v profilu 8 m šíře a výškou 0,4 m z meandrujícím tokem. Na 104 m od druhého sifonu ji protíná příčná prostora, ke které byla chodba zmapována.

zapsal: Zapletal