Sifon Stará Amatérská j. - C13

Jeroným Zapletal, Geospeleos