24-020 Čeřinka + lomová stěna - rotovaný drátový 3D model

Paní hora →  Čeřinka - lom →  Čeřinka - polygon

Polygon Čeřinky doplněný lomovou stěnou, vrstevnicemi a výsledky z radiotestu.