24-101 Studniční - povrch + polygon - rotovaný 3D model

Povrch + polygon →  Polygon

V modelu jsou zobrazeny černě: obvod vstupního otvoru, obvod přístřešku pro důchodce; hnědě: horní hrana výsypky (spodní chybí); červeně: výchozy radiotestů; zeleně: vrstevnice (z vrstevnic je patrné prosednutí terénu nad jeskyní).