24-026 Arnoldka – Hlavní tah u Bistra (model 3D)

Paní hora →  Arnoldka + lom →  Arnoldka →  Bistro – řezy →  Bistro – model

Na ukázce 3D animace je model Hlavního tahu (levá nohavice). Řezy v pravé nohavici (část Bistra) jsou vymyšlené. Animace není zdaleka dokonalá; model má sloužit pouze pro vytvoření představy o budoucí práci.