24-026 Arnoldka + lomová stěna – rotovaný drátový 3D model

Paní hora →  Arnoldka + lom →  Arnoldka

Polygon Arnoldky je doplněn přilehlou lomovou stěnou (zobrazena 2. až 5.etáž; výšky zaokrouhleny na 5 m) a jsou označeny pozice dalších, dnes již zavezených jeskyní. Jak je patrné, těžební společnost nechtěla přijít o kvalitní vápenec a tak vytyčený ochranný pilíř Arnoldku obemyká celkem těsně. S obdivem k tehdejší zručnosti střelmistrů musíme konstatovat, že jeskyně je uvnitř poškozena minimálně.