Arnoldka + lomová stěna - rotovaný drátový 3D model

Paní hora →  Arnoldka - lom →  Arnoldka - polygon

Polygon Arnoldky je doplněn přilehlou lomovou stěnou (do V. etáže, výšky zaokrouhleny na 5 m) a jsou označeny pozice dalších dnes již zavezených jeskyní. Lomaři nechtěli přijít o kvalitní vápnec a tak ochranný pilíř Arnoldku obemyká celkem těsně. S obdivem k tehdejší zručnosti střelmistrů musíme konstatovat, že jeskyně je vevnitř poškozená minimálně.