Paní hora - rotovaný drátový 3d model

Paní hora →  Arnoldka - lom →  Arnoldka - polygon

Rotovaný drátový 3D model Paní hory s Arnoldkou, Čeřinkou, dalšími jeskyněmi a přilehlou lomovou stěnou (do V. etáže, výšky zaokrouhleny na 5 m) a vrstevnicemi (po 5 m). Je zřetelně vidět jak dno Hlavního tahu Adnoldky míří směrem pod Bubovický rybníček, ale hladnina vody v Arnoldce je až o 70 m hlouběji.

V současné době je tato část lomu zasypána zavážkou až na vynecané kužely pro Čeřinku a dolní vchod Arnoldky.