Paní hora – rotovaný drátový 3D model

Paní hora →  Arnoldka + lom →  Arnoldka

Rotovaný drátový 3D model Paní hory s Arnoldkou, Čeřinkou, dalšími jeskyněmi, přilehlou lomovou stěnou (zobrazena 2. až 5. etáž; výšky zaokrouhleny na 5 m) a vrstevnicemi okolního terénu (po 5 m). Na modelu je zřetelně vidět, jak spodní část Hlavního tahu Arnoldky míří směrem pod bubovický „druhý“ („myslivecký“) rybník. Především v posledních letech je tato nejníže položená část Arnoldky bez přítomnosti vodní hladiny, ačkoliv je stálá hladina rybníka často více jak 70 m nad ním.

V současné době je zobrazená část lomu zasypána vnitřní výsypkou (odvalem) s výjimkou ponechaných nálevkovitých jam s vchody do jeskyní Čeřinka a Arnoldka (dolní vchod).