24-026 Arnoldka – rotovaný polygon

Paní hora →  Arnoldka + lom →  Arnoldka →  Bludiště + Mlaskačka /  Bistro – řezy

Z rotace polygonu je dobře patrné, že jeskyni tvoří dvě patra skloněná pod úhlem cca 30° k s SZ (horní patro: Příbův dóm a oba tahy; spodní patro: Bludiště, Mlaskačka a Salonky). Obě patra respektují sklon horniny. Napříč vrstvami vede pouze komín Tobogán (Stoupačka). Dále „vyčnívá“ Horní vchod – uměle rozšířený komín na povrch.