24-026 Arnoldka - rotovaný polygon

Paní hora →  Arnoldka - lom →  Arnoldka - polygon →  Bistro - řezy

Z rotace polygonu je dobře patrné, že jeskyni tvoří dvě patra skloněná pod úhlem cca 30° k s SZ (horní patro: Příbův dóm a oba tahy; spodní patro: Bludiště, Mlaskačka a Salonky). Obě patra respektují sklon horniny. Napříč vrstvami vede pouze komín Tobogán (Stoupačka). Dále "vyčnívá" Horní vchod - uměle rozšířený komín na povrch.