24-026 Arnoldka – Bludiště, Mlaskačka a okolí – rotovaný polygon

Paní hora →  Arnoldka + lom →  Arnoldka

Bližší pohled na „spodní patro“ Arnoldky: Bludiště, Salonky, Mlaskačka, okolí Poradního dómu a blízké drobné jeskyně Brutuson (24—051) a Štěpánská propástka (24—032).