21-013 Stará Aragonitová – sčítání netopýrů

Sčítání provádí Jaroslav Veselý, Daniel Sedláček, Ivan Horáček, členové skupiny Geospeleos a kol.

Netopýr
velký
Netopýr
vodní
Netopýr
řasnatý
Netopýr
černý
Netopýr
dlouhouchý
Netopýr
ušatý
Vrápenec
malý
Datum Myotis myotis Myotis daubentonii Myotis nattereri Barbastella barbastellus Plecotus austriacus Plecotus auritus Rhinolophus hipposideros
10.2.2002 0 0 0 0 0 0 3
1.2.2003 nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno
31.1.2004 0 0 0 1 0 0 1
5.2.2005 1 2 0 0 0 1 3
4.2.2006 0 1 0 0 0 0 3
3.2.2007 0 1 0 0 0 0 3
2.2.2008 0 1 0 0 0 0 3
7.2.2009 1 1 0 0 0 0 0
31.1.2010 1 0 0 0 0 0 0
2011 nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno
4.2.2012 1 0 0 1 0 0 10
2.2.2013 0 0 1 0 0 0 1
1.2.2014 0 0 0 0 0 0 7
31.1.2015 2 1 0 0 0 1 2
30.1.2016 3 0 0 0 0 0 8
28.1.2017 5 1 0 0 0 0 6
27.1.2018 4 0 0 0 0 0 11
26.1.2019 3 0 0 0 0 0 7
25.1.2020 1 0 0 0 0 1 4
30.1.2021 2 0 0 0 0 0 31
29.1.2022 2 0 0 0 0 1 32
28.1.2023 3 0 0 0 0 0 18
27.1.2024 3 1 0 0 0 0 26
Další lokality: Arnoldka Čeřinka Amerika II Průtahovka Jesk.sv.Ivana    

Pozn.: jiné druhy letounů ve Staré Aragonitové jeskyni zjištěny nebyly.

 

 

Formulář pro sčítání netopýrů