Průtahová štola (s Koprolitovou jeskyní) - sčítání netopýrů

Sčítání provádí Jaroslav Veselý a kol.

Netopýr
velký
Netopýr
vodní
Netopýr
brvitý
Netopýr
večerní
Netopýr
černý
Netopýr
dlouhouchý
Netopýr
ušatý
Vrápenec
malý

Datum

Myotis myotis Myotis daubentonii Myotis emarginatus Eptesicus serotinus Barbastella barbastellus Plecotus austriacus Plecotus auritus Rhinolophus hipposideros
3.2.1998 20 2 0 0 1 1 0 0
5.2.1999 16 5 0 0 0 0 0 0
15.1.2000 5 0 0 0 0 0 0 0
2.2.2001 11 5 0 0 0 0 0 0
10.2.2002 14 5 0 0 0 0 0 0
1.2.2003 13 1 0 0 0 0 0 0
31.1.2004 7 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2005 9 1 0 0 0 0 0 0
3.2.2006 16 1 1 0 0 1 0 0
3.2.2007 12 1 0 0 0 0 0 0
2.2.2008 18 4 0 0 0 0 0 0
7.2.2009 19 2 0 1 0 1 1 0
31.1.2010 9 1 0 0 0 0 0 0
29.1.2011 4 1 0 1 1 0 0 0
28.1.2012 11 1 0 0 0 0 0 2
30.1.2013 16 0 0 0 0 0 0 1
1.2.2014 14 1 0 0 0 0 1 1
31.1.2015 25 1 0 0 0 0 0 0
30.1.2016 25 1 0 0 1 0 0 0
28.1.2017 26 2 0 0 0 0 0 0
                 
Další lokality: Arnoldka Čeřinka Aragonitka Amerika II Jesk.sv.Ivana      

Pozn.: jiné druhy letounů v Průtahové štole zjištěny nebyly.

Další info ke Koprolitové jeskyni

 

Graf 2017