22-001 Jeskyně svatého Ivana (a okolí) – sčítání netopýrů

Sčítání provádí Jaroslav Veselý, Daniel Sedláček, Ivan Horáček a kol.

Netopýr
velký
Netopýr
vodní
Netopýr
řasnatý
Netopýr
černý
Netopýr
dlouhouchý
Netopýr
ušatý
Vrápenec
malý
Datum Myotis myotis Myotis daubentonii Myotis nattereri Barbastella barbastellus Plecotus austriacus Plecotus auritus Rhinolophus hipposideros
10.2.2002 0 0 0 1 1 0 0
2003 nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno
2004 nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno
5.2.2005 0 0 0 1 0 0 0
29.1.2006 0 0 0 0 0 0 0
3.2.2007 0 0 0 0 0 0 0
28.1.2008 0 0 0 0 0 0 1
1.2.2009 0 0 0 0 0 0 1
2010 nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno
2011 nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno
28.1.2012 0 0 0 0 0 0 3
1.2.2013 0 0 0 0 0 0 0
28.1.2014 0 0 0 1 0 1 8
5.2.2015 1* 0 0 0 1* 0 6**
4.2.2016 0 0 0 0 0 1# 9
31.1.2017 0 0 0 0 0 3# 9
31.1.2018 1# 0 0 0 0 1# 17
30.1.2019 0 0 0 0 0 1# 21***
29.1.2020 2# 0 0 0 0 3# 30**
3.2.2021 2# 0 0 0 0 3*** 34
2.2.2022 0 0 0 0 0 0 33
24.1.2023 1# 0 0 0 0 0 45
31.1.2024 0 0 0 0 0 1# 38
Další lokality: Arnoldka Čeřinka Aragonitka Amerika II Průtahovka    

Pozn.1:

*... v bývalé kotelně kláštera mimo jeskyni 22-001;

**... z toho jeden ve sklepech (22-002 nebo 22-003);

***... z toho dva ve sklepech (22-002 nebo 22-003);

#... pouze ve sklepech (22-002 a 22-003).

Pozn.2: jiné druhy letounů v Jeskyni svatého Ivana a okolních prostorách zjištěny nebyly.