Jeskyně svatého Ivana - sčítání netopýrů

Sčítání provádí Jaroslav Veselý, Ivan Horáček a kol.

Netopýr
velký
Netopýr
vodní
Netopýr
řasnatý
Netopýr
černý
Netopýr
dlouhouchý
Netopýr
ušatý
Vrápenec
malý

Datum

Myotis myotis Myotis daubentonii Myotis nattereri Barbastella barbastellus Plecotus austriacus Plecotus auritus Rhinolophus hipposideros
10.2.2002 0 0 0 1 1 0 0
2003 nesč. nesč. nesč. nesč. nesč. nesč. nesč.
2004 nesč. nesč. nesč. nesč. nesč. nesč. nesč.
5.2.2005 0 0 0 1 0 0 0
29.1.2006 0 0 0 0 0 0 0
3.2.2007 0 0 0 0 0 0 0
28.1.2008 0 0 0 0 0 0 1
1.2.2009 0 0 0 0 0 0 1
2010 nesč. nesč. nesč. nesč. nesč. nesč. nesč.
2011 nesč. nesč. nesč. nesč. nesč. nesč. nesč.
28.1.2012 0 0 0 0 0 0 3
1.2.2013 0 0 0 0 0 0 0
28.1.2014 0 0 0 1 0 1 8
5.2.2015 1* 0 0 0 1* 0 6**
4.2.2016 0 0 0 0 0 1** 9
31.1.2017 0 0 0 0 0 3# 9
               
Další lokality: Arnoldka Čeřinka Aragonitka Amerika II Průtahovka    

Pozn.1: *... v bývalé kotelně kláštera mimo jeskyni 22-001; **... z toho jeden ve sklepech (22-002 nebo 22-003); #... pouze ve sklepech (22-002 a 22-003).

Pozn.2: jiné druhy letounů v Jeskyni svatého Ivana a okolních prostorách zjištěny nebyly.

Další info k Jeskyni svatého Ivana

 

Graf 2017