Čeřinka (Palachova propast) - sčítání netopýrů

Sčítání provádí Jaroslav Veselý, Ivan Horáček a kol.

Netopýr
velký
Netopýr
vodní
Netopýr
řasnatý
Netopýr
brvitý
Netopýr
dlouhouchý
Netopýr
ušatý
Vrápenec
malý
Datum Myotis myotis Myotis daubentonii Myotis nattereri Myotis emarginatus Plecotus austriacus Plecotus auritus Rhinolophus hipposideros
31.1.2004 1 0 0 0 1 0 5
5.2.2005 2 0 0 0 0 0 2
4.2.2006 2 0 0 0 0 1 12
3.2.2007 2 0 0 0 0 0 2
2.2.2008 12 0 0 0 1 0 5
7.2.2009 nesč. nesč. nesč. nesč. nesč. nesč. nesč.
6.2.2010 8 0 0 0 0 0 5
5.2.2011 6 0 0 0 0 0 4
4.2.2012 4 0 0 0 0 0 15
2.2.2013 7 3 0 0 0 0 9
1.2.2014 7 0 0 0 0 1 11
31.1.2015 12 1 0 0 0 0 11
30.1.2016 16 1 0 0 0 0 8
28.1.2017 10 1 0 0 0 0 34
27.1.2018 13 0 0 0 0 0 22
26.1.2019 21 0 0 0 0 0 29
9.2.2019 21 0 1 0 1 1 24
25.1.2020 33 3 0 0 0 1 31
               

Další lokality:

Arnoldka Aragonitka Amerika II Průtahovka Jesk.sv.Ivana    

Pozn.1: jiné druhy letounů v Čeřince nebyly zjištěny.

Pozn.2: údaje ukazují pouze určitý statistický pohled na vývoj početních stavů v jeskyni, neboť je sledován jen určitý úsek jeskyně bez Zkracovačky a prostor pod Říceným dómem, bez mnoha komínů s výzdobou (nad Krápníkovou, nad Žabí, nad Prvním horizontem aj.), bez úseku s korality (pod Galerií), kde by byla také poškozena výzdoba; ani četné bizarní skuliny v koněpruských vápencích neumožňují zjistit kompletní údaj.

 

 

Formulář pro sčítání netopýrů