24-020 Čeřinka (Palachova propast) – sčítání netopýrů

Sčítání provádí Jaroslav Veselý, Ivan Horáček, členové skupiny Geospeleos a kol.

Netopýr
velký
Netopýr
vodní
Netopýr
řasnatý
Netopýr
brvitý
Netopýr
dlouhouchý
Netopýr
ušatý
Vrápenec
malý
Datum Myotis myotis Myotis daubentonii Myotis nattereri Myotis emarginatus Plecotus austriacus Plecotus auritus Rhinolophus hipposideros
*31.1.2004 1 0 0 0 1 0 5
*5.2.2005 2 0 0 0 0 0 2
*4.2.2006 2 0 0 0 0 1 12
*3.2.2007 2 0 0 0 0 0 2
*2.2.2008 12 0 0 0 1 0 5
*7.2.2009 nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno nesčítáno
*6.2.2010 8 0 0 0 0 0 5
*5.2.2011 6 0 0 0 0 0 4
*4.2.2012 4 0 0 0 0 0 15
*2.2.2013 7 3 0 0 0 0 9
*1.2.2014 7 0 0 0 0 1 11
31.1.2015 12 1 0 0 0 0 11
30.1.2016 16 1 0 0 0 0 8
28.1.2017 10 1 0 0 0 0 34
27.1.2018 13 0 0 0 0 0 22
26.1.2019 21 0 0 0 0 0 29
9.2.2019 21 0 1 0 1 1 24
25.1.2020 33 3 0 0 0 1 31
30.1.2021 17 0 0 0 0 2 51
29.1.2022 23 2 0 0 0 0 40
28.1.2023 42 2 0 2 0 0 44
27.1.2024 22 2 0 3 0 0 36
Další lokality: Arnoldka Aragonitka Amerika II Průtahovka Jesk.sv.Ivana    

Pozn.1: jiné druhy letounů v Čeřince nebyly zjištěny.

Pozn.2: vzhledem k tomu, že podzemní prostory Čeřinky jsou ve vertikálním směru značně členité a řada úseků obsahuje křehké speleotémy, jsou údaje o počtech netopýrů získávány pouze z cca 80% prostor jeskyně. Nejsou sčítány např. některé komíny nad Krápníkovou a Žabí chodbou, nad Prvním horizontem, úsek s korality pod Galerií aj. Před rokem 2015 nebyl sčítán ani „slaňovací“ úsek (tj. Jezerní prostory pod Říceným dómem, Zkracovačka); čili tehdy bylo sčítáno jen zhruba 50% jeskyně (příslušné datumy jsou označeny „*“).

 

 

Formulář pro sčítání netopýrů