Amerika II - sčítání netopýrů

Sčítání provádí Jaroslav Veselý a kol.

Netopýr
velký
Netopýr
vodní
Netopýr
vousatý
Netopýr
černý
Netopýr
dlouhouchý
Netopýr
ušatý
Vrápenec
malý

Datum

Myotis myotis Myotis daubentonii Myotis mystacinus Barbastella barbastellus Plecotus austriacus Plecotus auritus Rhinolophus hipposideros
5.2.1998 6 0 0 1 2 0 0
28.1.1999 3 0 1 3 1 0 0
27.1.2000 18 4 0 1 0 0 0
8.2.2001 24 1 0 0 0 0 0
10.2.2002 43 0 0 0 2 0 0
1.2.2003 45 1 0 1 0 0 2
31.1.2004 18 2 0 0 0 0 1
5.2.2005 40 0 0 1 0 1 0
4.2.2006 45 1 0 0 0 0 2
3.2.2007 42 0 0 0 0 0 0
2.2.2008 93 0 0 0 0 0 0
7.2.2009 89 0 0 1 0 0 0
31.1.2010 69 0 0 1 0 0 1
3.2.2011 73 0 0 0 0 0 1
2.2.2012 88 0 0 0 0 0 0
30.1.2013 123 0 0 0 0 0 0
30.1.2014 91 0 0 1 0 0 0
4.2.2015 161 0 0 0 0 0 1
30.1.2016 121 1 0 0 0 0 0
31.1.2017 108 3 0 1 0 0 0
               
Další lokality: Arnoldka Čeřinka Aragonitka Průtahovka Jesk.sv.Ivana    

Pozn.: jiné druhy letounů v Americe II zjištěny nebyly.

Další info k jeskyni Amerika II

 

Graf 2017